Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillbaka till framtiden årskurs 4-5

Skapad 2016-03-31 15:09 i Röselidsskolan Lerum
Ämnesövergripande tema med fokus på konstruktioner i form av byggnader.
Grundskola 4 – 5 Historia Teknik Matematik

Under veckorna 14-20 kommer vi att arbeta med tema " Tillbaka till framtiden". I temat kommer vi att fokusera på konstruktioner i form av byggnader. Vi kommer att lära oss mer om hur man konstruerar hållfasta byggnader tekniskt sätt samt hur byggnadskonstruktioner har förändrats ur ett historiskt perspektiv. Vi kommer också att lära oss mer om skisser/ritningar i olika skalor samt hur man med hjälp av geometriska former kan konstruera. 

Under temat kommer du att;

  • göra en egen ritning av en valfri byggnad. 

  • konstruera en egen byggnad med valfritt material.

  • göra olika beräkningar på din konstruktion t.ex. skala, area och omkrets.
  • jämföra byggnadskonstruktioner historiska händelser i olika tidsepoker 
  • Jämföra olika historiska händelser utifrån en historisk utvecklingslinje

 

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

 • Uppdrag vecka 15

 • Uppdrag vecka 15

 • Uppdrag vecka 15

 • Uppdrag vecka 18

 • Uppdrag vecka 19

 • Uppdrag vecka 17

Matriser

Hi Ma Tk
Lärandematris Tillbaka till framtiden

Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konstruktion
Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  E 6
Jag har gjort en byggnad. Jag har gjort "skalet", min byggnad har ingen planlösning.
Jag har gjort allt som krävs för nivå 1 men har inte fått med alla delar på nivå 2.
Jag har gjort inredning till min konstruktion. Jag har en planlösning. Jag har gjort dörrar, fönster och väggar. Min konstruktion har rätt skala och mått utifrån min ritning. Min byggnad/konstruktion är stabil och hållfast.
Ritning / skiss
Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  E 6
Du har gjort din ritning och du har ritat ut * dörrar * fönster Du har ritat raka sträck Du har skrivit ut vilka mått din ritning har
Du har gjort att som krävs för nivå 1 men har inte fått med alla delar på nivå 2.
Du har gjort din ritning och du har ritat ut * dörrar * fönster * Möbler Du har ritat raka sträck Du har skrivit ut vilka mått din ritning har i cm Du har försökt använda skala 1:2 Du har använt dig av hela pappret Din ritning är tydlig att läsa av
Genomföra arbete
genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6

Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
Utvecklingslinjer
visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
Historiska spår
tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
Historiska begrepp
historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Hi  E 6

Matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geometriska objekt
göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat. (area och omkrets)
 • Ma  E 6
Jag vet hur du kan räkna ut omkrets på en fyrkantig form. Jag vet hur du kan räkna ut area på en fyrkantig form. Jag vet vad en geometrisk form är och kan ge minst 5 exempel. Jag kan berätta om en form och dess egenskaper.
Jag kan räkna ut omkrets på en triangel. Jag kan räkna ut area på en triangel. Jag kan ge 3 exempel på geometriska former och deras 3D version. Jag kan beskriva formernas egenskaper
Jag kan räkna ut omkrets, diameter, radie på en cirkel. Jag kan räkna ut arean på en cirkel. Jag kan ge 5 exempel på geometriska former och deras 3D version. Jag kan beskriva formernas egenskaper
Begrepp skala
kunskaper om matematiska begreppet skala och visar det genom att använda det i välkända sammanhang
 • Ma  E 6
Jag känner till formeln B : V Jag vet vad skala betyder Jag kan ge ett exempel på hur skala används i vardagen.
Jag kan förminska ett föremål med hjälp av skala 1:2. Jag kan förstora ett föremål med hjälp av skalan 2:1 Jag kan ge två exempel på hur skala används i vardagen.
Jag kan göra beräkningar med skala 1:2. Jag kan göra beräkningar med skala 2:1. Jag kan ge minst 3 exempel på hur skala används i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: