Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering läsa/läsförståelse år 3 2015/2016

Skapad 2016-03-31 20:22 i Knappekullaskolan Lerum
läsa/läsförståelse
Grundskola 3 Svenska

Syfte (LGR 11)

 • Lässtrategier för att förstå och tolka olika texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

* Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Innehåll

Centralt innehåll

 * Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

* Sambandet mellan ljud och bokstav.

* Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

 

 

 

.

 

Kunskapskrav

  • Sv   3  
    Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Sv   3  
    Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

 

 

Konkreta mål

Konkreta mål:

- Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
 -Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
- Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.

 

 

Bedömning

 - att du utvecklar din läsförmåga (med hjälp av h4-test, DLS, Nationella prov vt-16)

- att du deltar i de diskussioner vi har kring de texter du läst

-att du försöker läsa olika slags texter

-att du använder dig av lässtrategierna

 

Arbetssätt

Läsning av faktatexter/skönlitteratur

Arbete med Läsfixarna

Besök på biblioteket 1 g/månaden

Eleverna har boktips för klassen

läsläxa- läsning i smågrupper

Vi läser skönlitterära böcker som läxa

Eleven läser ett flertal gånger per termin högt för läraren ur sin skönlitterära bok.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: