Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 1

Skapad 2016-04-01 09:52 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det kan vara gudar. Det kan vara något annat. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Man får tro vad man vill.
Grundskola 1 Religionskunskap

Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det kan vara gudar. Det kan vara något annat. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man skulle kunna förklara religion som en känsla. Du ska få lära dig om några högtider, symboler, heliga platser, skrifter och berättelser inom kristendom, judendom och islam, om likheter och skillnader.

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet.

Du få en förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika.

Du ska känna till något om judendom, kristendom och islam.

Du ska lära dig lite om kristendom och på vilket sätt våra helger hör ihop med kristendom. 

Du ska känna till någon berättelse från bibeln.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

Lyssna.

Läsa böcker.

Se filmer.

Samtala och diskutera.

Rita, måla, skriva texter, återberätta.

 

Kunskapskrav (målen för åk 3)

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven beskriver några platser för religionsutövning ...  i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendom, islam och judendom.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur bibeln.

Kopplingar till läroplan

 • Re   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • Re   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • Re   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • Re   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
 • Re   3
  Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du visar att:

du har en  förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika.

 • känner till något om judendom, kristendom och islam.
 • lärt dig lite om kristendom och på vilket sätt våra helger hör ihop med kristendom. 
 • känner till någon berättelse från bibeln.

Du visar detta genom att:

Vara aktiv i samtal, grupparbeten och diskussioner.

Rita, måla , skriva texter och berätta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: