Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling 8AB vt-16

Skapad 2016-04-01 10:34 i Gudhemsskolan Falköping
Grundskola 8 Geografi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Du ska ha kunskaper om:

 Geografi

 • klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras, samt hur detta påverkar miljön.
 • namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öknar och regioner.
 • sårbara platser som riskerar översvämningar, torka och jordbävningar. Hur dessa kan förutses, förebyggas och vilka konsekvenser det kan få.
 • intressekonflikter om naturresurser till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • förnybara energikällor
 • samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurs.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Arbetssätt

Du kommer få ta del av genomgångar, gruppdiskussioner individuella och grupp uppgifter samt skriva ett prov. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: