Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden åk 5 vt-16

Skapad 2016-04-01 12:18 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Nordens natur och naturtillgångar, de nordiska ländernas (Danmark, Norge, Finland och Island) kartor och namngeografi.
Grundskola 5 Geografi

Nordens natur och naturtillgångar, de nordiska ländernas (Danmark, Norge, Finland och Island) kartor och namngeografi.

Innehåll

Syftet med ämtet/ämnena

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Konkretisering av det centrala innehållet

Du kommer att få lära dig hur människor lever och bor samt använder naturens resurser i de nordiska länderna.

Du kommer att få lära dig varför människor flyttar till olika delar av ett land och vad det kan innebära för landet.

Du kommer att få lära dig namnen på de största städerna och öarna samt berg, hav och vattendrag i Norden.

Du kommer att få lära dig viktiga centrala begrepp och ord som är gemensamma för Norden och varje enskilt land.

 

 

 

Undervisning- innehåll, arbetssätt och arbetsformer

Under temat "Norden" kommer vi att arbeta utifrån:

 • vår lärobok,
 • ha klassrumsgenomgångar,
 • instuderingsfrågor och kartor
 • se på filmer.
 • Enskillt fördjupningsarbete i ett av de Nordiska ländera. Detta skall utmynna i en "egen" turistbroschyr. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din kunskaper om Norden utifrån muntlig delaktighet under lektionstid. Läxförhör på kartor och din broschyr. 

Matriser

Ge
Norden åk 5 vt-16

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Geografiska begrepp
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av enklare geografiska begrepp.
Du kan använda dig av enklare geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda dig av enklare geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda dig av enklare geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Namngeografi
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper om Nordens namngeografi.
Du har baskunskaper om Nordens namngeografi.
Du har goda baskunskaper om Nordens namngeografi.
Du har mycket goda baskunskaper om Nordens namngeografi.
Hållbar utveckling
Du kan ännu inte resonera kring hållbar utveckling eller ge förslag på vad man kan göra för att påverka miljön på ett positivt sätt.
Du kan resonera kring hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön på ett positivt sätt.
Du kan resonera kring hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön positivt.
Du kan resonera kring hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön positivt.
Förändringar på jorden som påverkar människorna.
Du har ännu inte visat att du kan resonera kring vad som förändrar jordens yta och hur det påverkar människorna.
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring vad som förändrar jordens yta och hur det påverkar människorna.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring vad som förändrar jordens yta och hur det påverkar människorna.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera kring vad som förändrar jordens yta och hur det påverkar människorna.
Använda kartan
Du har ännu inte visat att du kan använda kartor på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan använda kartor på ett ganska bra sätt.
Du kan använda kartor på ett bra sätt.
Du kan använda kartor på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: