Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massa och vinklar

Skapad 2016-04-01 15:27 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

1. Vikt, volym och vinklar

Det här arbetsområdet kommer att behandla metoder och förståelse för vikt, volym och vinklar.

2. Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

4. Arbetssätt

Vi kommer att jobba med boken, iPad, med laborativt material och titta på recept. Vi kommer även att arbeta i grupp och helklass för att diskutera, vända och vrida på problem och påståenden. 

5. Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under lektionstid i form av korta tester och genom diskussionerna. 

6. Mål för området

 är att utveckla förståelse för, och kunskaper om:

- att enhetsomvandla massa

- att jämföra, uppskatta och mäta massa

- att jämföra, uppskatta och mäta vinklar

- att rita vinklar

- att beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: