Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner, Teknik klass 83

Skapad 2016-04-02 12:58 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9

Här beskriver du arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Koppla till kursplanens syfte. 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Vad ska vi arbeta med?

Koppla till det centrala innehållet samt konkretisera det. 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Hur ska vi arbeta?

Då vi tidigare arbetat väldigt teoretisk kommer vi i detta arbetsområdet att arbeta mer praktiskt och bygga enkla maskiner 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Vi kommer ha e ett frågeformulär i efter avslutat arbetsområdet. Ni får mer än gärna ge mig feedback under arbetets gång

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom att låta mig mig dela under processen av det du bygger samt visa mig ditt färdiga resultat

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 9
  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Tk  E 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 9
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  C 9
  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
 • Tk  C 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  C 9
  Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
 • Tk  A 9
  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Tk  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Tk  A 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 9
  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Planering

Se länken för planering:

https://goo.gl/XLjiKr

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: