Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Djur & Växter

Skapad 2016-04-02 13:16 i Ekdalaskolan Härryda
Pedagogisk planering av området djur och växter.
Grundskola 6 Biologi

Vi kommer titta närmare på djur och växter samt andra levande organismer så som svampar och bakterier. 

Vi lär oss namnen på några levande varelser i vår omgivning lokalt och globalt.

Vi arbetar med hur de olika organismerna delas in i olika grupper och vad som kännetecknar olika grupper av organismer.

Vi laborerar med mikroskop för att se celler samt dissekerar för att bättre förstå leddjurens kroppsuppbyggnad.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Vad ska vi arbeta med?

 • Vi kommer att träna på hur olika organismer är sorterade i olika grupper. 
 • Vi kommer träna känna igen olika vanliga djur och växter samt svampar i bild och beskriven text.
 • Hur de ser de olika organismerna ut?
 • Vilken/vilka grupper hör de till?
 • Vi arbetar med hur olika varelser har utvecklats och anpassats till olika miljöer.
 • Vi kommer laborera med mikroskop för att studera celler på närmare håll.
 • Vi kommer dissikera för att bättre förstå leddjurens delar och kroppsfunktioner.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med:

 • texter
 • filmer
 • frågor
 • diskussionsuppgifter
 • laborationer
 • genomgångar

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Under lektionerna har ni elever stort inflytande över arbetsformer och delvis arbetsuppgifter.

Ni har via utvärderingar och framåtsyftande planering fått vara med och bestämma hur ni redovisar era kunskaper.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att:

 • delta i lektionernas uppgifter så som laborationer, diskussionsuppgifter och teoretiska uppgifter.
 • göra de planerade proven och läxförhören under terminen.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Bi  E 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  C 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  C 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
 • Bi  C 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  C 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Bi  C 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
 • Bi  C 6
  Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  C 6
  Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
 • Bi  C 6
  Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Bi  C 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  A 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Bi  A 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Bi  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6
  Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
 • Bi  A 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Uppgifter

 • Planering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: