Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Krafter och rörelse

Skapad 2016-04-02 15:54 i Freinetskolan Hugin Freinet
Området behandlar krafter, och olika typer av rörelser.
Grundskola 7 – 9 Fysik

Krafter finns överallt runt omkring oss och i oss. De verkar på oss hela tiden. Ibland märker vi det och ibland märker vi det inte. i Detta avsnitt kommer du få lära dig mer om vad krafter inom fysiken är och hur de kan vara till hjälp för att beskriva händelser i vår omvärld. Du kommer även lära dig om hur krafter skapar olika former av rörelser och hur krafter utövar tryck på sin omgivning.

Innehåll

Syfte

I kursplanen i fysik står det att undervisningen ska utveckla din förmåga att ...

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Det centrala innehållet tar upp områden så som...

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetsbeskrivning

Du ska efter detta område:

 • Veta vad som menas med kraft och i vilken enhet den mäts,
 • Kunna skilja på massa och tyngd,
 • Känna till vad friktion är,
 • Veta vad som menas med motkraft,
 • Känna till begreppet tyngdpunkt och stödyta,
 • Kunna beskriva olika accelerationer,
 • Känna till begreppet tröghet,
 • Veta vad som menas med arbete,
 • Känna till principen bakom en hävstång,
 • Förstå vad som menas med tryck,
 • Veta vad densitet är.
 • Kunna genomföra, dokumentera, tolka och beskriva laborationer inom fysikområdet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 9
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
 • Tk  A 9
  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 9
  Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Matriser

Fy
Fysik Kunskapskrav åk 7-9

Dessa förmågor har du visat inom detta område

Ej tillräcklig
På väg att nå målen
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Se kommentar.
Eleven uppnår vissa delar eller är på god väg att nå målen för denna förmåga.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Se kommentar.
Eleven uppnår vissa delar eller är på god väg att nå målen för denna förmåga.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Se kommentar.
Eleven uppnår vissa delar eller är på god väg att nå målen för denna förmåga.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Se kommentar.
Eleven uppnår vissa delar eller är på god väg att nå målen för denna förmåga.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Se kommentar.
Eleven uppnår vissa delar eller är på god väg att nå målen för denna förmåga.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Fakta, begrepp och användning

Ej tillräcklig
På väg att nå målen
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Se kommentar.
Eleven uppnår vissa delar eller är på god väg att nå målen för denna förmåga.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: