Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dags att berätta - år 4!

Skapad 2016-04-03 09:06 i Malmabergsskolan Västerås Stad
Vi kommer arbeta med muntligt berättande!
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk

Det ska bli intressant att höra på era presentationer! Vad väljer du att berätta om?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-sortera information - vad och i vilken ordning ska jag berätta
-strukturera din fakta - arbeta med tankekartor/stödord
-presentera ditt arbete - hur blir det jag säger intressant att lyssna på?
-samtala om olika innehåll från det du hört berättats om

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centrala innehållet

Enskilt och tillsammans med andra kommer du:

- att välja ämne att berätta om
- arbeta med skapa tankekartor - ord, bild och olika färger
- berätta utifrån tankekartor och följa en röd tråd
- ge och ta respons
- öva för att bli säkrare att berätta inför andra
- samtala kring olika ämnen/områden

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Kunskapskrav och bedömning

Du kommer visa att:
- du kan förbereda en presentation om ett vardagligt ämne eller något du själv upplevt
- du kan genomföra ett muntligt berättande utifrån en tankekarta
- ditt berättandet börjar med en inledning, har ett innehåll och avslutning
- du kan samtala om kamraters presentationers innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser

Sv SvA
Dags att berätta!

Dags att berätta!

Du har tränat förmågan att sortera information, strukturera din fakta och presentera ditt ämne muntligt
Du har en bit kvar
Nivå 1
Nivå 2
Förberedelse
Du kan förbereda en presentation om ett vardaglig ämne eller något du själv upplevt
Eleven kan förbereda en enkel muntlig presentation med stöd av tex sporadiska anteckningar
Eleven kan förbereda en enkel muntlig presentation med stöd av tex tankekarta (strukturerat)
Genomförandet
Du kan genomföra ett muntligt berättande utifrån en tankekarta
Eleven kan genomföra en enkel muntlig presentation med stöd av anteckningar eller tankekarta
Eleven kan genomföra utvecklad muntlig presentation med stöd av anteckningar eller tankekarta
Röda tråden
Ditt berättandet har en inledning, ett innehåll och en avslutning
Eleven har i sitt berättande i huvudsak en fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Eleven har i sitt berättande en relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.

Dags att samtala kring innehållet av det du hört!

Du har tränat på förmågan att samtala genom att delge dina tankar och åsikter samt ställa frågor kring ett ämne/område.
Du har en bit kvar
Nivå 1
Nivå 2
Samtala
Samtala om innehållet i presentationen
Fåordig eller deltar inte i samtal.
Eleven kan samtala genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet kring innehållet.
Eleven kan samtala genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl kring innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: