Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2 vt -16

Skapad 2016-04-03 12:31 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 2 Engelska

Under vårterminen utgår vi från UR-materialet Go Yogo go! Ett material med kortare filmer och tillhörande sånger.

Vi arbetar också vidare med rim, ramsor, lekar, enklare dialoger och enklare läs- och skrivuppgifter. Detta för att fortsätta utveckla det engelska ordförrådet. 

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Arbetssätt

Du kommer att lära dig: * Hälsningsfraser * Räkneord * Några kroppsdelar * klädesplagg * djur * Familjeord * Påsk  i England * mat * instrument * enkla fraser  

Vi kommer att arbeta med dessa olika ämnena genom rim, ramsor, sånger, lekar,  samtal, övningar i grupp och enskilt.

 

 

 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå talat och skrivet språk
 • prata och delta i diskussioner

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: