Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomar och identitet

Skapad 2016-04-03 12:58 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
I tonåren är det vanligt att man söker efter sin egen identitet. Man vet inte riktigt vem man är eller hur man ska vara. Det kan handla om kläder, smink, musik, grupptillhörighet eller sexuell läggning. Vi ska försöka hitta svar på "Vem är jag egentligen?".
Grundskola 7 Samhällskunskap

Den som snart är vuxen känner sig ofta som en del av ungdomskulturen. Och det finns många olika grupper, med egna klädstilar och musikgenrer. Grupperna ger gemenskap och trygghet. Den ger också en skillnad mot de som inte är med i gruppen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa och arbeta med text om ungdomskultur och identitet. Det blir ett filmavsnitt om olika identiteter. Vi kommer också att göra olika undersökningar om t.ex. musik, kläder, identitet, unga och vuxna.

 

Bedömning


Ni kommer att bedömas i redovisning av grupparbete i dessa kunskapskrav (se Kunskapskraven): 

x Använda begrepp

x Påverkar och påverkas

x Information och källor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: