Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema historia -familjen Hedenhös

Skapad 2016-04-03 14:28 i Förskolan Athena Förskolor
Under det här temat kommer du att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!
Förskola

Temat kommer att handla om att få en fördjupad kunskap om stenåldern och om hur man levde förr i tiden.

Innehåll

MÅL MED VERKSAMHETEN:

Målsättning

Barnens förståelse om hur enkel teknik fungerar.

Barnen ska få fördjupad kunskap om stenåldern och hur man levde förr i tiden och jämföra med hur vi lever idag.

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

I den dagliga verksamheten ska barnen få möjlighet att utforska temats innehåll i leken och i skapandet. I arbetet kring temat kommer barnens lust, nyfikenhet och intresse att tillvaratas. Vi kommer starta upp temat med en gemensam upplevelse och sedan kommer vi utifrån denna upplevelse arbeta vidare med temat.

DOKUMENTATION:

Vi dokumenterar kontinuerligt både med bild och text.

 

UTVÄRDERING

Redovisningen var utomhus i fornbyn.Vi hade tur med vädret, lite blåsigt men uppehåll. Ann-Sofie och Åsa åkte dit kl. 16:15 för att förbereda med rekvisitan. Ann och Niklas anslöt 17:30.

Vi hade förberett alla kläder och tillbehör som barnen skulle ha på sig och vi hjälptes åt att ta emot barnen och hjälpa dem på med kläderna.

Ann var konferencier  och hälsade publiken välkomna. Vi använde oss av mikrofon när teatern spelades upp vilket var bra så alla kunde höra.

Efter teatern fick föräldrarna prova runskrift och titta på barnens alster.  Tidsmässigt räcker det med 1,5 tim. för en sådan redovisning för oss eftersom det är yngre barn vi jobbar med.

Niklas, Amanda och Ann plockade ihop efteråt.

Det blev som vi hade tänkt oss och vi var mycket nöjda.

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: