Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Är det sant?

Skapad 2016-04-03 15:33 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
I denna planering kan du läsa om vad vi kommer att arbeta med i SO under veckorna 14-19.
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)

Under veckorna 14-19 kommer vi att arbeta med källkritik. Vi kommer bland annat att titta på några avsnitt ur serien "Är det sant?" på UR och diskutera och göra övningar som handlar om källkritik, reklam och internet. Arbetsområdet kommer avslutas med att eleverna undersöker och resonerar kring några källors trovärdighet.

Innehåll

Tid v. 14-19.

Vecka 14-18.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att utveckla elevernas förmåga att tänka källkritiskt, att analysera och reflektera kring olika källors relevans och trovärdighet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt/Förmågor

Under arbetsområdet kommer vi att:

- diskutera i små och stora grupper
- titta på filmklipp
- undersöka olika medier

-undersöka reklam

 

Eleverna kommer ges möjlighet att utveckla sin förmåga att söka och värdera information från olika källor.

Eleverna kommer att träna på att analysera trovärdighet och sannolikhet.

Ord och begrepp som eleverna ska känna till:

media

internet

dagstidningar

kvällstidningar

källkritik

samhällsfrågor

könsroller

jämställdhet

relationer

livsfrågor

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Bedömning

Vi kommer att bedöma om eleverna:
- deltar i diskussioner och övningar
- kan söka och sammanställa information från olika källor

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser

Sv SO
SO-tema: källkritik

Du har deltagit i samtal och övningar.
Jag har deltagit i samtal och övningar kring källkritik.
Jag har deltagit i samtal och övningar kring reklam.
Jag har deltagit i samtal och övningar kring att vara på internet.
Du kan söka och sammanställa information från olika källor.
Jag har sökt information om ett valt ämne från olika källor.
Jag har sammanställt information från olika källor så att innehållet klart framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: