Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bondgården åk 1

Skapad 2016-04-03 17:56 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska

Du kommer att få lära dig om olika djur och växter som finns på en bondgård.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi kommer att läsa och samtala om vilka djur och växter som finns på en bondgård.
 • Vi kommer att titta på film.
 • Vi kommer att redovisa i olika former t ex tillverka en egen bondgård.
 • Vi kommer att skriva, rita och måla.
 • Vi kommer att besöka en bondgård.

Elevens ansvar och inflytande

Du kommer att få välja vilka begrepp från "kluringarna" du vill förklara.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 • Du ska kunna namnge några djur och växter som finns på en bondgård.
 • Du ska veta vad djurens familjemedlemmar heter.
 • Du ska kunna ge några exempel på vad vi människor får utav djuren.
 • Du ska kunna namnge de fyra sädesslagen och ge exempel på vad vi människor använder dem till.

 

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: