Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsspanare

Skapad 2016-04-03 20:16 i V Bodarna skola Alingsås
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte med undervisningen

Mitt syfte är att du ska  stimuleras i att vilja ta del av det som händer i nyhetsvärlden, både lokalt, nationellt och internationellt.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  A 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Sv  A 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Arbetsformer

Undervisningen kommer att ske i: 

Mindre grupper (t.ex. när eleverna ska värdera en nyhet och diskutera dess trovärdighet)

Parvis (t.ex. när eleverna ska träna på att tillsammans plocka ut nyhetens budskap samt ge varandra feedforward.)

Enskilt (t.ex. när man är nyhetsspanare)


Bedömning

Du kommer att bli bedömd på, när du är nyhetsspanare.....

 •   hur väl du är förberedd genom att ha läst/lyssnat på nyheter under veckan.

 •   hur du presentation din nyhet (Keynote). Du ska ha med text med dina egna ord, bild och källa, dvs var du har hittat din nyhet.

 •   Hur du presenterar din nyhet, om du talar högt & tydligt och om du har kontakt med publiken.

Uppgifter

 • Nyhetsspanare

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: