Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Astrid Lindgren

Skapad 2016-04-03 20:26 i Östra Karups skola Båstad
Läsa och skriva åk 3 v.14 - 23
Grundskola 3 Svenska

Pippi, Madicken, Emil, Skorpan, Ronja, Bosse och Rasmus är alla huvudpersoner i Astrids förtrollade värld.

MÅL från Lgr 11 kapitel 1 och 2

använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt

 

Syfte:  

 • utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift. (SV)
 • utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. (SV)

 

CENTRALT INNEHÅLL – vilka delar av centrala innehållet behandlas

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

KONKRETISERING/ så här gör vi:

Du kommer att titta på en film om Astrid Lindgren och läsa boken Emil i Lönneberga för att bli bekant med några av Astids karaktärer. Du kommer under lektion att träna på hur man skriver en faktatext för att sedan samla fakta och skriva en en ”råtext” om Astrid Lindgren. På lektion kommer du att träna på hur man ger respons och bearbetar en text för att sedan ge kamratrespons och bearbeta din egen ”råtext” utifrån kamratrespons.

Du kommer också att läsa boken en valfri bok av Astrid som du gör du en muntlig presentation av. På lektioner kommer du att träna på att redovisa en bok eller person. Du kommer också att skriva en egen berättelse i Astrids genre för att träna din förmåga att skriva en skönlitterär text.

 

Så här redovisar du dina kunskaper:

 • Du visar din förmåga skriva olika typer av texter genom att lämna in en faktatext, en skönlitterär text.

 • Du visar din förmåga att söka, välja ut och sammanställa information genom skriva en illustrerad faktatext om Astrid Lindgren.

 • Du visar din förmåga att ge och ta emot respons samt bearbeta din text genom att ge och ta kamratrespons och bearbeta dina olika texter.

 • Du visar din förmåga att göra en muntlig presentation genom att berätta om en valfri bok av Astrid Lindgren som du själv har valt ut.Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

Bedömning:

 • skriva olika typer av texter med fungerande struktur och språklig variation.
 • söka, välja ut och sammanställa information – arbeta källkritiskt
 • kombinera text och bild
 • ge och ta emot respons samt bearbeta din text
 • göra en muntlig presentation 

 

Matriser

Sv
Läsa och skriva åk 3

På väg mot målet
Målet är uppnått
Målet är uppnått med högre kvalitet
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Jag kan forma alla bokstäver. Jag kan skilja på stora och små bokstäver. Jag kan skriva meningar och korta och enkla texter och avsluta med punkt.
Jag skriver med små bokstäver. Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. Jag kan skriva en kortare berättelse med inledning, kort handling och avslutning.
Jag skriver med små bokstäver. Mina meningar börjar med stor bokstav och slutar med punkt. Frågor avslutar jag med frågetecken. Jag kan skriva en kortare berättelse med inledning, kort handling och avslutning. Berättelsen har en enkel röd tråd.
Du kan stava ord som du själv använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Jag stavar enkla ord som bil och sol rätt.
Jag kan stava många ord som jag ofta använder i min egen text. Jag vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan stava de ord jag använder i mina texter även ljudstridiga.
Söka, välja ut och sammanställa information
Jag använder egna ord och meningar i faktatexten. Jag utgår från en tankekarta eller stödord.
Jag kan skriva en faktatext om det jag lärt mig så att andra förstår. Jag deltar i samtal kring källors ursprung
Jag söker information i tex faktaböcker och kan därefter skriva faktatexter med enkla ämnesord och begrepp. Jag funderar och ställer frågor kring källors ursprung.
Kombinera text och bild
Jag behöver stöd för att hitta bilder, foto och teckningar som förtydligar budskapet i din text.
.Jag ritar eller infogar en bild som visar vad min text handlar om.
Jag ritar eller infogar en bild som visar vad min text handlar om.
Du kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Jag visar intresse för att förbättra min text. och läser igenom den när jag har skrivit klart.
Jag läser igenom min text när jag har skrivit klart och planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Jag läser igenom min text när jag har skrivit klart och bearbetar texter med en kamrat eller enskilt med hjälp av stödstruktur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: