👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metallslöjd- trådslöjd klass 5

Skapad 2016-04-03 21:24 i Grebbestadsskolan Tanum
Trådslöjdens historia och grunder.
Grundskola 5 Slöjd
I detta arbete kommer du få tillverka en skål i trådslöjd även kallat luffarslöjd. Du kommer lära dig lite om luffarslöjdens historia.Dessutom kommer du få reflektera över ditt arbete utifrån frågorna nedan.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Mål - lära dig mer om att formge och framställa i olika material, använda dig av lämpliga verktyg och tekniker, läsa arbetsbeskrivningar eller arbeta utifrån instruktioner. Öva dig på att reflektera och beskriva ditt arbete och använda rätt slöjdbegrepp.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 Jag bedömmer: 

- hur du formge och framställt

- hur du använt dig av redskap och hantverkstekniker

- hur du klarat av att läsa och jobba utifrån arbetsbeskrivningar och instruktioner

- hur du reflekterar och beskriver ditt arbete.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 

Reflektionsfrågor:

1. Vad är du mest nöjd med i ditt arbete, varför?

2. Vilka verktyg har du använt, vad heter de och vad används de till?

3. Beskriv hur din arbetsinsats varit.

Beräknad arbetstid 4 lektioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Metallslöjd- trådslöjd klass 5

Rubrik 1

På ett enkelt sätt och med hjälp
På ett mer utvecklat sätt och på mer egen hand
På ett utvecklat sätt och på egen hand, där du tar ett stort eget ansvar
Hur du formgett och framställt
Hur du använt dig av redskap och hantverkstekniker
Hur du klarat av att läsa och jobba utifrån arbetsbeskrivningar /instruktioner
Hur du reflekterat och beskrivit ditt arbete, och använt dig av rätt slöjdbegrepp.