Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljuditveckan 2016

Skapad 2016-04-04 09:21 i Junibackens förskola Ludvika
Ljuditveckan anordnas för att barnen och de vuxna ska reflektera över hur ljud påverkar oss, samt att vi ska hitta en bra arbetsmiljö som är bra för oss i stora barngrupper.
Förskola

Vecka 15 skall  vi tillsammans med barnen jobba med ljudexperiment för att göra barnen medvetna om hur ljud påverkar oss. Vad är ljud, var finns ljud, ljud som är bra för oss, ljud som inte är bra för oss. Barnen delas in i tre grupper och de får experimentera och prata om ljudfenomen.

Innehåll

Ljuditmål

Ljudit är ett lekfullt verktyg för att förskolan ska jobba kring hörsel och ljud.

Målet är att det ska bli en lugnare miljö för barn och personal i förskolan, där det finnas utrymme för barn och personal i tid och rum för att samtala, andas och ge öronen den vila de behöver så väl.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

METOD

Under veckan utgår vi från ett material om heter Huller om buller.

I materialet finns information, tips ideer samt experiment om ljud.

I materialet finns även lektionstips som vi kan använda.

Vi ordnar ljudit samlingar två gånger under veckan. Vi börjar med en gemensam samling för att sedan delas upp i tre grupper som på olika sätt får experimentera och leka med ljud.

ex. Dag ett. Samling. Vad är ljud? Finns det bra ljud och sämre ljud? Vi samtalar om hur vi kan höra ett ljud t.ex. glassbilen och känna igen detta än fast vi inte ser den eller andra ljud som vi känner igen. Barnen får olika kort med djur på och genom att göra djurets läte får de hitta en kompis som har ett kort med ett likadant djur på.

Experiment: 1.Vi tillverkar maracas av två pappersmuggar som vi fyller med antingen med pärlor eller bönor, blir det olika ljud?, vad låter mest?, Kan man spela på olika sätt (högt, Lågt)?

2.Vi tillverkar ett stränginstrument genom att trä gummiband på en plastlåda, de får använda en plast kork som ett plektrum. Låter alla instrumenten lika? Hur får vi till olika ljud (toner)?

3: Barnen får testa att prata genom en pappersstrut och hur låter det då? Vad händer med ljudet? De får vända på struten och nu sätta den mot örat och lyssna hur det låter när någon pratar i vanlig ton.

Dag två: Vi läser om örat. Vi ritar ljud vi tycker om/inte tycker om, Vi har ljudmemory med barnen som ljud, samt vi gissar på olika ljud på cd.

 

 

 

BAKGRUND Varför?

Syftet är att både barn och personal skall bli medvetna om att vi

kan påverka vår ljudmiljö på förskolan.

Barnen får genom att experimentera samt samtala om ljud bli medvetna

om att ljud är både bra, roligt och farliga ibland. Genom att prata

med barnen om detta kan även barnen inse att vi påverkas olika av ljud.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar via bilder och teckningar.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: