Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI

Skapad 2016-04-04 09:29 i Hedeskolan Kattegatt Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi ska som sista avsnitt lära oss om kemi. Du kommer efter några veckor ha fått grundläggande kunskaper om atomer, molekyler, periodiska systemet, grundämnen och hur dem förhåller sig till varandra.
Grundskola 4 Kemi

Syftet med arbetsområdet är att få kunskaper inom kemins grundläggande värld. Du kommer att få en bild hur din omgivning ser ut utifrån ett atomperspektiv och få förståelse för hur ämnen påverkar varandra och hänger ihop.

Innehåll

Förmågor vi tränar

Se kopplingar till läroplanen. 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen. 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Process

Under den här processen kommer du att:

• Läsa faktatexter
• Skriva egna faktatexter som sammanfattar det du lärt dig
• Rita förklarande bilder
• Svara på frågor

• Göra en ordlista med svåra begrepp
• Se på en faktafilm

Produkt


• Du kommer att ha målat bilder som förklarar hur atomer och molekyler ser ut
• Du kommer att ha en ordlista
• Du kommer att ha utfört några experiment som är ett ”bevis” på det du lärt dig
• Du kommer att ha skrivit en labbrapport

Bedömning

• Hur du arbetar på lektionerna, är du intresserad av att lära dig?
• Hur du uppfattar och använder dig av fakta och instruktioner.
• Hur dina faktatexter ser ut, vad de innehåller osv.
• Om du delar med dig av frågor och funderingar när vi disskuterar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: