Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Matematik - Procent v. 14-18. VT 16

Skapad 2016-04-04 09:37 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Matematik

I det här avsnittet ska vi arbeta med procent, vilket är detsamma som hundradelar. Procent används i många olika situationer och därför är det viktigt att veta hur vi anger andelar i procent och hur vi kan räkna med procent.

Vill kan t.ex. skriva en hundradel i procent, vilket är skrivs som 1 %. Vill vi skriva 13 hundradelar, så blir det 13 %.

Procent är en av de delar av matematiken som vi ofta stöter på i vardagen. Vi kan till exempel läsa i tidningar om prishöjningar och prissänkningar, räntor, skatter och valresultat. Sådant här anges ofta i procent.

 

Innehåll

Avsnitt 1

Mål/Kunskapskrav:

Du ska kunna:

 • Förstå och använda dig av att växla mellan bråk, decimal och procentform
 • Räkna ut hur mycket en viss procent är av någonting är
 • Räkna ut rabatten på en vara
 • Räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning.

 

Viktiga begrepp:

hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, procentsats

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: