Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7 kap 5. Procent och decimaltal.

Skapad 2016-04-04 10:04 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbetsområde procent och decimaltal. Planeringen innehåller en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik

Under de närmsta veckorna ska vi studera området procent närmre

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Konkretiserade mål

 • kunna hitta lämpliga sätt att lösa matematiska problem, till exempel välja rätt metod för att beräkna procenttalet vid en rea, beräkna hur stor en rabatt är när du vet rean i procent, kunna beräkna nya priser/antal vid en förändring i procent.
 • kunna förklara hur du har löst ett problem både muntligt och skriftligt.
 • kunna växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
 • kunna göra beräkningar på mer än 100%.

Undervisningen

Lärarledda genomgångar, problemlösningsuppgifter, instruktionsfilmer.

Bedömning

Matriser

Ma
procent och decimaltal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Använda begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang och
Kommunikation Muntligt och skriftligt
Du visar lösningar till dina svar (räknehäfte, prov) samt bidrar med åsikter (diskussion) som till viss del för resonemangen framåt.
Du visar tydliga och väl anpassade lösningar till dina svar (räknehäfte, prov) samt bidrar med åsikter (diskussion) som för resonemangen framåt.
Du visar tydliga och väl anpassade lösningar till dina svar (räknehäfte, prov) samt testar även alternativa lösningar till problemen. Du diskuterar alternativa lösningsmetoders för- och nackdelar vilket för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: