Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema dockteater

Skapad 2016-04-04 10:09 i Junibackens förskola Ludvika
Vi skapar en dockteater med vår grupp pyjamasklubben
Förskola

Efter att observerat barnen och sett några olika intressen valdes tre förslag på teman ut och barnen fick rösta. de flesta av barnen ville jobba med temat dockteater.

Tillsammans började vi fundera på hur många olika karaktärer som skulle vara med i vår teater och sedan vad denna teater skulle handla om.

 

Innehåll

SYFTE

Syftet med detta är att barnen ska på ett lustfyllt och roligt sätt få:

-känna att de själva kan ha inflytande i vår verksamhet

-lära sig samarbeta och hjälpa varandra

-lära sig ett demokratiskt förhållningssätt.

-möjlighet att få skapa med olika tekniker och olika material

-möjlighet att upptäcka, undersöka, reflektera och diskutera

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

METOD

Vid första tillfället då vi tillsammans hade bestämt att vi skulle skapa en dockteater, satte vi oss ner för att fundera på vilka olika karaktärer som skulle ingå och hur många dockor som skulle behövas? Jag frågade barnen vad som skulle hända i denna berättelse, jag skrev snabbt ner vad de olika karaktärerna skulle göra och vad som hände med dessa.

Jag har renskrivit berättelsen och läst upp den för barnen.

Jag har visat lite olika metoder på hur man kan skapa dockor till vår dockteater och vi kom fram till att skapar med hjälp av toarullar,tapetklister och tidningspapper.

Dockorna skall målas och jag skapar kläder till dessa.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

UPPLÄGG

Hur ser tidsplaneringen ut? Hur länge planerar vi att vi kommer att arbeta med detta? När ska vi reflektera över processen?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: