Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mamma mu och kråkan utvecklar en språkmiljö

Skapad 2016-04-04 10:43 i Hedekas förskola Munkedal
Barnen ska genom mamma mu och kråkan få språkstimulering på ett lekfullt sätt med olika språkuppdrag, boksamtal och samtal mellan barn och pedagoger.
Förskola
...

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har genom samtal, iakttagelser och observationer sett att barnen har visat intresse för bokstäver.

Mål

Barnens erfarenheter

Vi har genom observationer och lekstunder samt övrig tid i verksamheten uppmärksammat att barnen har stort intresse för bokstäver. Flera av barnen har kunskap om deras första bokstav i namnet och några barn kan skriva hela deras namn. En del av barngruppen vet vad ett alfabet är och kan koppla en del bokstäver till ord med samma bokstav.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Arbetslaget kommer att ansvara för att temaarbetet utvecklas tillsammans utifrån hur temat fortlöper efter barnens intresse. Vi alla pedagogerna skapar  olika uppdrag i inomhusmiljön och utemiljön för att främja barnens språkutveckling. Barnen får möta en miljö med olika material med ord, ramsor, bokläsning, bokstavsappar. Vi kommer att vara lyhörda pedagoger för att fånga situationer när barnet vill utmanas i deras språk.

 Hur målet ska utvärderas

Vi kommer att utvärdera vårt mål genom att barnen ska få skriva sitt namn som de gjorde vid uppstart.  Små reflektionsmöten kommer ske under veckorna där vi använder oss av filmer och kort för att kunna utveckla temat framåt utifrån barnens inflytande och intresse.

Teoretisk bakgrund

Fast(2008) beskriver barn som känner igen ord, bilder och skrift har ett sammanhang för att barnen ska bli medvetna till skriftspråkets uppbyggnad hänger ihop med läsandet.

Fast (2008) beskriver Meeks (1966) framhållning till att läsprocessen börjar när barnet förstår att bokstäverna har betydelse att förmedla något roligt att lyssna på.

Det finns liknelser, Fast (2008) beskriver att Holdways (1979) erfarenheter av rytm och rim ger barnen ett kroppsligt sinnesintryck av talskriftspråket och Meeks (1966) erfarenhet genom att barnen flyttar in i språket med hjälp av det de gör och lyssnar till berättelser det ses som en liknelse.

Fast (2008) beskriver att det ska finnas en läglig tidpunkt för att barnet ska känna sig nyfiken till att ta upp lärandet till läs- och skriftspråket för att kunna lära sig det. Det finns olika uppfattningar till när ett barn är moget att lära sig att läsa och skriva.

Liberg(2006) beskriver att boksamtalen är ett viktigt samtal då det hjälper till att förstå vad barnen är intresserade av och inte bara nutid.

Fast, C. (2008). Literacy: i familj, förskola och skola. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Liberg, C. (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. (2., [utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

 

Dokumentation

Vi ska dokumentera detta i portfolio, dokumentationer via filmer och kort. I unikum kommer föräldrar att ta del av temaarbetet i vår blogg och i barnens lärloggar.  Almenackan på avdelningen kommer föräldrar att kunna ta del av vad vi gjort under dagen.
Barnen kommer att vara delaktiga genom att få ta kort på sina skapande, välja material mm. 

Samverkan med vårdnadshavare

Föräldrar kommer att få ta del av temaarbetet via Unikum och solrosen blogg.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: