Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning Pojkarna

Skapad 2016-04-04 10:51 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Bokläsning av gemensam bok, eleverna skriver läsloggar och får diskutera boken i smågrupper samt i helklass. Efter läsningen får eleverna en skrivuppgift knuten till boken.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

Vi läser en bok tillsammans och du stannar på särskilda ställen i boken för att svara på frågor. Någon gång under läsningen får du även chans att diskutera det du läst med dina klasskamrater. När vi läst ut boken får du en skrivuppgift.

Innehåll

Syfte - varför?

Med stöd i kursplanen för svenska syftar detta moment till att du ska:

- utveckla ditt tal- och skriftspråk (genom att läsa och skriva mycket, blir man säkrare i språket)

- du ska känna att du kan och vill uttrycka dig, och att du kan formuelra dina åsikter och tankar om det du läst (kom ihåg: ingen av dina egna tankar eller åsikter kan vara fel, och försök alltid motivera dina egna tankar så mycket du kan!)

Uppgifter

  • Läslogg 2

  • Läslogg 3

  • Läslogg 3

  • Läslogg 1

Matriser

Sv SvA
Bokläsning- grundmatris 7-9

Läsa

Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag., på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan läsa skönlitteratur och välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag, på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av textens innehåll.
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll.
Elevens sammanfattningar innehåller viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Elevens sammanfattningar innehåller relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Elevens sammanfattningar innehåller god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Skriva

Eleven kan skriva en text om boken med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva en text om boken med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva en text om boken med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Eleven kan skriva en text om boken med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en text om boken med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en text om boken med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Samtala

Eleven kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera bokens innehåll genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: