Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Earth Hour

Skapad 2016-04-04 10:53 i Ringstorpsskolan Helsingborg
WWF Earth Hour - tillsammans för klimatet Lördag 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30 lokal tid släcker världen för klimatet under Earth Hour – världens största miljömanifestation.
Grundskola 4 Svenska Kemi Teknik Samhällskunskap Fysik Geografi

WWF Earth Hour - tillsammans för klimatet
Lördag 19 mars 2016 klockan 20.30-21.30 lokal tid släcker världen för klimatet under Earth Hour – världens största miljömanifestation.

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

I arbetet utvecklar du din kunskap om

Geografi:

Du kan diskutera hållbar utveckling och ge förslag på vad man i vardagen för att påverka miljön.

Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och ur man kan förbättra levnadsvillkoren för människor.

 

Samhällskunskap:

Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället, du diskutera hur de hänger ihop. Tex. Hur hänger sopsortering ihop med en bättre miljö?

Du kan diskutera och värdera vad olika människor tycker om miljöfrågor.

 

Svenska:

Du kan skriva olika slags texter (argumenterande text)

Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, miljö hälsa och samhälle.

 

Kemi:

Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.

 

Du kan diskutera hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop i kemin.

 

Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och vilket sätt de är viktiga för människan.

 

Fysik:

Du kan ge exempel och beskriva energikällor, energianvändning och isolering.

Energins flöde och oförstörbarhet (bedöms med tekniken)

 

Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.

 

Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.

 

Teknik:

Du kan diskutera hur några tekniska system/saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. (separat bedömning)Så här kommer vi arbeta

- Film

- Diskussioner

- Texter

- Experiment/undersökningar

Så här visar du dina förmågor

- Argumenterande text till politikerna

- Skriftlig bedömning om miljöproblem och val i vardagen

- Skriftlig bedömning om energi och teknik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: