Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya Edet - Fältuppgift

Skapad 2016-04-04 11:07 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Framtidstänk kring en kommun som du vill bo i.
Grundskola 9 Religionskunskap Geografi Samhällskunskap Historia

I nio år har du nu levt i skolans värld i din kommun. Dags att ge sig ut på nya äventyr i livet och göra egna val. Kanske ska du lämna din hemkommun redan nu för vidare studier eller så kanske du har valt att stanna kvar i tryggheten där du bor.

Hur som helst så kommer du sannolikt att se mer av världen framöver och kanske värdera det du en gång hade på ett annat sätt. Du vet kanske hur din hemkommun är och fungerar nu för dig i den situation du befinner dig i just nu men hur tror du att du kommer att känna och uppleva kommunen som vuxen?

Vad är det som är så bra med just din hemkommun? Tror du att du kommer att uppskatta din hemort mer eller mindre som vuxen?

Innehåll

Fullständiga uppgiften finns bifogad som ett dokument i uppgiften "Nya Edet - del 1 Intervjufrågor"

Utdrag från detta worddokument finns längst ner på den här sidan men saknar då bilder och strukturen från originalet.

Syfte

 Eleverna kan jobba med samtliga ämnen inom SO och i grunden finns det en del mål som ligger till grund  för uppgiften. Till detta kan eleverna lägga in förmågor de vill förbättra med hjälp av läraren. (Titta i Unikum hur du ligger till i de olika ämnena).

Kom-i-gång-stöd

Nedan ser du en bild på tavlan som vi gick igenom inför arbetet med den sista uppgiften i SO. Använd gärna denna information för att komma igång med tankarna till vad Du ska fråga om när du kommer ut på fältet.

 

Nya Edet

 

Avslutningsuppgift år 9.

 

 

I nio år har du nu levt i skolans värld i Lilla Edet. Dags att ge sig ut på nya äventyr i livet och göra egna val. Kanske ska du lämna din hemkommun redan nu för vidare studier eller så kanske du har valt att stanna kvar i tryggheten där du bor.

Hur som helst så kommer du sannolikt att se mer av världen framöver och kanske värdera det du en gång hade på ett annat sätt. Du vet kanske hur Lilla Edet är och fungerar nu för dig i den situation du befinner dig i just nu men hur tror du att du kommer att känna och uppleva Lilla Edet som vuxen?

Vad är det som är så bra med just Lilla Edet? Tror du att du kommer att uppskatta din hemort mer eller mindre som vuxen?

Fråga några som vet

Du har redan vuxna i din närhet som kanske sitter inne med svaren hur de känner för Lilla Edet som vuxen. Vad är deras synpunkter? Vad tycker de om att leva i Lilla Edet och hur kommer det sig att de hamnade här från första början? Hur är det att bo här? Hur är det med jobb? Finns det något man uppskattar mer än annat? Spelar naturen roll för upplevelsen att bo här? Finns allt man vill ha och behöver?

Intervjua

Intervjua ett antal vuxna. Det får gärna vara någon närstående men du får också prata med människor som befinner sig i olika situationer i samhället. Någon som jobbar på affären eller pizzerian. Vad gör de på kommunhuset? Varför bor man ute på landet eller i samhället?

Alla frågor du ställer ska ge dig en bild av vad Lilla Edet är och kanske vad det är på väg att bli.

 

Hur ska det bli sen?

Vad har Lilla Edet att förvänta sig av framtiden? Kan vi påverka detta och i så fall hur? Vilka tankar har de du intervjuar om Lilla Edets framtid? Är den ljus? Är den kanske lite mer åt det pessimistiska hållet? Vad tror du? Vad är Lilla Edet i framtiden?

Framtiden

Det där med framtiden är ett flytande begrepp men det kan du bestämm

 

 

a själv över. Beroende på hur du tänker så kan du bestämma när framtiden är för dig i ditt scenario om Nya Edet.

Nya Edet

För att skapa en mer positiv tanke så ska vi försöka få till den där mer positiva och ljusa bilden av vårt samhälle i framtiden. Hur kommer det att vara då och vad kommer att krävas för att vi ska nå dit?

Ta med de åsikter och funderingar som dina ”intervjuoffer” har kring ett framtida Nya Edet i ditt resultat.

Resultat

Att leva och bo i Nya Edet

När din undersökning av vår natur- och kulturmiljö är avklarad så ska du sätta samman en text som riktar sig till människor som är nyfikna på Nya Edet i framtiden. Sälj in idén om Nya Edet så att framtidens människor blir mer intresserade av att bo och leva här. Hur ska du locka dem?

Beskriv Nya Edet ur olika perspektiv

Du har ditt och den eller dem du intervjuat har sina perspektiv på hur det är att bo i Nya Edet. Beskriv hur människor i olika åldrar kan se på fördelarna att leva och bo i Nya Edet. Kanske kommer du fram till något helt nytt som inte finns här idag eller så spinner du vidare på det som finns och lyfter fram det som är bra ännu mer.

 

Bedömning

Beroende på hur du löser uppgiften så lägger jag (Lars) in olika aspekter att bedöma. Detta är en avslutande uppgift som kan hjälpa till med att höja dina förmågor mot skyarna eller upp över vattenbrynet. Vilka förmågor som ska bedömmas blir alltså individuellt och vissa delar i din beskrivning blir också styrd så att just de förmågor du vill lyfta kommer med.

Uppgiften i korthet

 • Ställ samman en rad frågor som kan vara intressanta att få svar på om hur det är nu och framtiden.
 • Gör en beskrivning av Lilla Edet idag ur olika perspektiv. Gör detta genom intervjuer av vuxna i olika sammanhang.
 • Beskriv ett framtida Nya Edet utifrån de tankar du fått fram i dina intervjuer.
 • Beskriv hur detta ska gå till på vägen fram till framtiden.
 • Gör en ”lockande” text som får framtida människor att vilja besöka eller bosätta sig i Nya Edet. Kanske gör du en reklambroschyr för Nya Edet?
 • Tänk dig in i Nya Edets framtid och beskriv ur olika perspektiv vilka fördelarna är med att leva och bo i Nya Edet.
 • Beroende på önskemål från dig som elev så väver vi in förmågor där du vill visa på ”högre” färdigheter.

Uppgifter

 • Nya Edet del 3 - Nulägesanalys av Edet

 • Nya Edet del 1 - Intervjufrågor

 • Nya Edet del 2 - Intervjuer

 • Nya Edet del 5 - Perspektiv på fördelar

 • Nya Edet del 4 - I Framtiden

 • Sammanställning - kortare arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: