Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Literature åk 8

Skapad 2016-04-04 11:11 i Frillesåsskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
LPP för litteraturarbete i åk 8
Grundskola 7 – 9 Engelska

Ett arbetsområde med berättelser, noveller, utdrag ur romaner och en filmatisering av skönlitterära verk

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i realtion till egna erfarenheter, livsvilkor och intressen. Undervisningen ska även ge leverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

Händelseförlopp, relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter och känslor.

Levnadsvillkor, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa — reception

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

Muntliga och skriftliga berättelser.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekröftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

 

I detta arbetsområde betyder det att:

Du kommer att arbeta med noveller, skönlitterära böcker och filmatiseringar av skönlitterära verk. Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp. Du kommer att läsa och lyssna på olika texter och därefter lösa arbetsuppgifter där du tränar på att förstå innehållet och kunna redogöra för det du läser och lyssnar på. Du tränar på att sammanfatta muntligt, skriftligt och med text, ljud och bild i film.

Du gör övningar som ökar ditt ordförråd, tränar på grammatiska strukturer och satsbyggnad och tränar ditt uttal och din intonation. 

Du tränar på att använda olika läsförståelsestrategier och du tränar på att använda samtalsstrategier i olika typer av litteratursamtal.

Avslutande uppgift och bedömning

Du visar att du kan använda läsförståelsestrategier och samtalsstrategier.

Du visar att du kan förstå innehållet i texterna vi arbetar med i muntliga uppgifter, skriftliga uppgifter och i en film du skapar tillsammans med andra

Du visar att du kan uttrycka dig i tal och skrift samt anpassa ditt språk till syfte och mottagare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: