Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällets ekonomi vt 2016

Skapad 2016-04-04 12:04 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Det råder ingen tvekan om att pengar är väldigt viktiga för vårt samhälle och mycket av det som händer runt omkring oss har med ekonomi att göra. Det är som ett stort kretslopp där alla är med och påverkar; hushåll, banker, företag och staten.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Det råder ingen tvekan om att pengar är väldigt viktiga för vårt samhälle och mycket av det som händer runt omkring oss har med ekonomi att göra. Det är som ett stort kretslopp där alla är med och påverkar; hushåll, banker, företag och staten.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska bli medveten om hur ekonomin fungerar för dig, din familj, Sverige och internationellt. Det kallas det ekonomiska kretsloppet och visar hur allting hänger ihop.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Bedömning

Jag kommer att titta på nedanstående förmågor under arbetets gång, både i muntliga resonemang mellan dig och mig, i små grupper och i helgrupp. Du kommer också bli bedömd i ett skriftligt test där du kommer få beskriva det ekonomiska kretsloppet och föra ett resonemang kring frågor jag ställer.

Dessa förmågor kommer jag att bedöma:

Begreppslig förmåga - Faktaförståelse, att du visar att du förstår innebörden av olika begrepp och kan relatera dessa till varandra och använda dessa i nya och olika sammanhang.

Analysförmågan - hur du beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslår lösningar. Att du kan förklara samband. Växla och se utifrån olika perspektiv.

Kommunikativa förmåga - Hur du samtalar om ämnet. Du diskuterar och resonerar i ämnet och visar att du kan uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Du ska också kunna motivera hur du tänker.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  C 9
  Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Sh  C 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
 • Sh  A 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

v. 12 Genomgång av planeringen. Introduktion av ämnet och ekonomiska begrepp. Genomgång "Vad är ekonomi?" Film om samhällsekonomin.

v. 13 Påsklov!

v.14 Genomgång "Det ekonomiska kretsloppet" Diskussioner och uppgifter i helklass och grupper.

v. 15 Genomgång "Den globala ekonomin" Diskussioner och uppgifter i helklass och grupper.

v. 16 Repetition och övningsuppgifter.

v.17 Repetition och skriftlig bedömningsuppgift

Matriser

Sh
Kunskapskrav i samhällskunskap

1.
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
3.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
4.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
5.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: