Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sagor år 4

Skapad 2016-04-04 13:44 i 0 Frälsegårdsskolan F-6 Trollhättan
Grundskola F – 6 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Inledning

 Vi kommer under några veckor få lyssna och läsa sagor från olika delar av världen. Vi kommer få lära oss vilka olika sagodrag som finns och vi kommer avsluta med att skriva en egen saga med illustrationer. 

Syfte/Mål

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • SvA  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
 • SvA  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • SvA  E 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Undervisning/Metod

Område 1

Vi kommer att läsa sagor gemensamt samt ta upp vilka olika sagodrag som finns. Vi kommer använda oss av Zoom grundbok samt arbetsmaterial. Vi kommer även att läsa och lyssna på sagor från "En läsande klass". 

Område 2

Vi kommer att läsa egna sagor både individuellt och i par.

Område 3

Vi kommer att arbeta med afrikanska dilemmasagor.

Område 4

De ska planera och skriva en egen saga

Film och radioprogram

John Bauer, radioprogram sagor från olika delar av världen

Kopplingar till läroplan

 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Bedömning

 Läsförståelse: Detta bedöms genom olika textsamtal kring de sagor som vi läser gemensamt samt individuellt. Vi kommer även ha en läsloggbok som kommer användas till reflektion.

Läsflyt: Detta bedöms genom att jag lyssnar när eleverna läser både i klass och individuellt.

Skrivandet av berättande text: Jag bedömer deras skrivande genom att jag följer upp deras skrivprocess samt det färdiga resultatet i deras sagor. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: