Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap år 8 VT-16

Skapad 2016-04-04 13:48 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Arbete med näringslära och utvärdering av måltider ur ett ekonomisikt, hälsomässigt och miljöperspektiv. Praktisk matlagning med olika matlagningsmetoder och livsmedel.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap

Här får du lära dig att planera och laga mat som är bra för hälsan, ekonomin och miljön. Vi pratar även om de olika valen som man gör som konsument.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Undervisningens innehåll: Hur?

Gemensam genomgång av våra näringsämnen, i vilka livsmedel de finns, funktioner i kroppen och grupparbete. Genomgång av hållbar utveckling med hänsyn till måltiden och livsstil. Egen utvärdering av en måltid med hänsyn till ekonomi, hälsa och miljö. Utvärdering av en måltid.(Enskilt inlämningsarbete). Planering, tillagning och utvärdering av en egen måltid bestående av soppa och bröd. Måltiden utvärderas av eleverna skriftligt, muntligt eller med hjälp av Power-Point eller film, med tanke på ekonomi, miljö och hälsa. Eleverna arbetar två och två och lagar även sin måltid praktiskt, då de även får bedöma arbetsprocessen. Jag går igenom och delar ut arbetet v.13. Inköpslistan ska vara inlämnad v.14, 6/4-16. Den praktiska matlagningen görs v.15, 13/4-16.Innan de praktiska arbetet påbörjas ska arbetsplaneringen i del 1 vara klar.

Redovisningarna görs i vecka 16

  Under terminens gång gör även eleverna mindre uppgifter på It´s learning som bedöms.
Vi ser även en tvättfilm och eleverna får i uppgift att tvätta hemma.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kunskapskrav för betyget E år 9.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  E 9
  Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
 • Hkk  E 9
  I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Hkk  E 9
  Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  E 9
  Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Bedömning

Eleverna får under terminen mindre arbetsuppgifter på It´s learning som bedöms kontinuerligt. Bedömning sker av inlämnat arbete " Utvärdering av en måltid" uppgifter på It´s learning. Bedömning av det praktiska arbetet sker vid varje lektionstillfälle. Bedömning sker både praktiskt och teoretiskt av arbetet "Egenplanerad soppa med bröd"

Avsnitt 6

Matriser

Hkk
Hem- och Konsumentkunskap åk 7-9

E
C
A
Mat, måltider och hälsa
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Mat, måltider och hälsa
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Mat, måltider och hälsa
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Mat, måltider och hälsa
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Mat, måltider och hälsa
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Miljö och livsstil
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: