Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD! 4C, VT-16

Skapad 2016-04-04 14:08 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Hur gör man SERIER!
Grundskola 4 Bild

Vi kommer att arbeta med serieteckning. Vi kommer göra våra egna bruksanvisningar. Hur gör man egentligen när man...? Vi kommer också göra en kort serie om en egen seriefigur.

Innehåll

TID v. 14 –23

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

MÅL

ARBETSSÄTT

 1. Vi kommer att fundera på och diskutera vad som kännetecknar en serie.
 2. Du kommer öva på att rita olika känslouttryck och testa dessa bilder på en kompis.
 3. Du kommer att producera en bruksanvisning i bilder om en vardaglig syssla. Vi kommer pröva hur man kan berätta hur man gör något genom att visa hur man INTE gör.. Denna lämnar du in.
 4. Du kommer att uppfinna en seriefigur som ska vara huvudperson i en kortare seriestrip. Du kommer att göra en framsida där du presenterar seriefiguren och dess namn. Denna lämnar du in.
 5. Du kommer att få öva på att rita helbild, halvbild samt närbild. Vi går igenom i helklass skillnaderna mellan bilderna och varför man använder olika bilder.
 6. Du kommer att arbeta fram en kort berättelse om din seriefigur/karaktär som du berättar med minst tre bilder; halv-, hel- och närbild. Denna lämnar du in.

SÅ VISAR DU VAD DU LÄRT DIG

 • Du lämnar in en bruksanvisning där du i bilder berättar hur man gör, och inte gör, en vardaglig syssla.
 • Du lämnar in en framsida i bild presenterar din påhittade karaktär tillsammans med en logga för dess namn.
 • Du lämnar in en kort (en sida) seriestripp där du i minst tre bilder med pratbubblor och känslotecken berättar en historia med din seriefigur som huvudperson.
 • Samtliga inlämningsuppgifter ska vara genomarbetade, på ritpapper, ifylld med tusch och ev färg och föregås av en skiss.


Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: