Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden & Kartan

Skapad 2016-04-04 14:20 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 Geografi

Ordet geografi betyder "att beskriva jorden". Ett nödvändigt hjälpmedel för att beskriva jorden eller världen är kartan. Jordgloben är den enda korrekta avbildningen av jorden. När man gör kartor blir det alltid mer eller mindre fel. Platsers läge på jorden anges med bredd och längdgrader. Kartor är ritade i olika skalor som är förminskningar av verkligheten. Vill du ha en detaljerad karta över ett mindre område skaffar du en storskalig karta, de visar t.ex. enskilda hus. I kartböcker är kartorna småskaliga, de visar t.ex. världsdelar. Kartor indelas i topografiska kartor, de visar t.ex. städer, vägar, floder, berg och järnvägar. Tematiska kartor, har ett särskilt tema t.ex. Väder, befolkning, odling. Jordens indelades i 24 tidszoner år 1912 för att underlätta resandet med tåg - tidigare ställde varje stad sin tid efter solen, då solen stod som högst (i zenit) satte man klockan på 12. Detta resulterade i att ländernas tid varierade. Tidzonerna utgår från nollmeridianen (Greenwish Mean Time, GMT) och löper i nord - sydlig riktning, varje zon har samma tid - Sverige har p.g.a. detta samma tid som stora delar av Afrika.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisning

Föreläsning/genomgång, arbeta enskilt och i grupp - med praktiska kart/läges övningar, film

Geografi 7-9, s. 16-33

Tidsplan

v.15-17

Bedömning/Examinationsform

Skriftligt prov + kartboksövningar

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: