👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd, åk 3, Tova

Skapad 2016-04-04 14:35 i Storvretaskolan Uppsala
Eleverna provar på att tova med vatten och såpa till en början. Vi inspireras av våra svenska traditioner. Eleven får utifrån sina egna idéer utsmycka kulan/ägget/kycklingen utifrån egna tankar och idéer. Även torrtovning med filtnålar kan bli aktuella. Eleven får i samband med detta även karda råull och spinna garn med hjälp av en slända.
Grundskola 3 – 5 Slöjd
Vet du att du är en designer? Du kan göra mycket fina saker med just dina händer. Under din period i textilslöjden kommer du att arbeta med materialet ull. Du kommer få lära känna materialet i olika former och skapa med hjälp av dina kreativa tankar och idéer. Detta material har människan använt i över 8000 år!

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Målet är att du ska, med handledning, kunna:

        -enkel materiallära om ull: var det kommer ifrån, olika egenskaper och vad man kan använda det till
        -karda och tova
        - våttova runda släta former 
        - formge en figur utifrån ändamålet (gapis, blomma, troll, tomte, m.m)
        - följa en enkel arbetsbeskrivning (muntlig, skriftlig)
        - reflektera över ditt arbete och din arbetsinsats i loggboken                                                                                                                                          Vad har du gjort idag? Vad har du lärt dig?

          Vilka material, verktyg och redskap har du använt?
          Vad ska du göra nästa gång?

        -dokumentera i Unikum efter avslutat arbete. 

Vi läser sagan om "Annas nya kappa" av Harriet Ziefert och pratar sen om ullhantering, färgning och jämför nutid och dåtid

Konkretisering av kunskapskraven

När vi avslutat arbetsområdet ska du ha provat på:

 • att utifrån egna idéer göra ditt alster tilltalande. 
 • att se en kort film om framställning av ullgarn
 • använt olika färger för att skapa  olika uttryck
 • dokumenterat ditt arbete i lärloggen i Unikum.
 • om tid ges även nåltovning

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

- hur du hanterar slöjdens verktyg och material
- det färdiga alstret samt arbetet som lett fram till det
- din förmåga att berätta om ditt arbete (muntligt och skriftligt i loggbok)
- din förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete
- förmågan att följa de instruktioner som ges

Bedömningen av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.
Eleven värderar och utvärderar sitt arbete varje lektion genom att föra loggbok (skriva och rita).

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd åk3

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa slöjdföremål
textil
Du kan formge enklare rutmönster till korsstygn och småfigurer som t.ex. filtis.
Du kan formge rutmönster till korsstygn och småfigurer som t.ex. filtis.
Du kan formge rutmönster till korsstygn och småfigurer som t.ex. filtis.
Trä- och metall
Du kan framställa enkla slöjdföremål som till exempel en snurra med stöd av läraren.
Du kan framställa slöjdföremål med visst stöd av läraren.
Du kan framställa slöjdföremål självständigt utifrån en muntlig eller skriftlig instruktion.
Använda handverktyg, redskap och maskiner
Textil
Du klarar att sy enklare stygn med broderinål, klippa med sax och använda linjal/måttband. Du är försiktig med vassa redskap som nålar och saxar.
Du klarar att sy olika stygn med broderinål, klippa med sax och använda linjal/måttband. Du är försiktig med vassa redskap som nålar och saxar.
Du klarar väl av att sy olika stygn med broderinål, klippa med sax och använda linjal/måttband. Du är försiktig med vassa redskap som nålar och saxar.
Trä- och metall
Du klarar att använda några enkla handredskap såsom figursåg med stöd av läraren. Du är försiktig med vassa och spetsiga föremål.
Du kan använda ett antal olika verktyg, till exempel, fogsvans, pelarborr med mera, på ett säkert sätt med visst stöd av läraren.
Du klarar av att på egen hand välja ut och använda ett lämpligt verktyg beroende på vilket arbete du ska göra.
Välja tillvägagångs-sätt och motivera sina val
Textil samt trä- och metall.
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Utveckla idéer
Textil samt trä- och metall.
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar men med egna inslag.
Du gör ett arbete som du själv hittar inspiration till.
Formulera och välja handlingsalternativ
Textil samt trä- och metall
Du kollar alltid med läraren vad du ska göra som nästa steg.
Du har förslag på vad nästa steg i arbetsordningen är.
Du arbetar självständigt och kan berätta varför du gjort som du gjort.
Ge omdömen om arbetsinsats
Textil samt trä- och metall
Du använder ord som fint, bra, det behövs, när du berättar hur du har arbetat.
Du kan berätta lite mer om arbetsgången och varför det blev som det blev.
Du kan utförligt berätta om arbetsgången. Du kan också dra paralleller mellan arbetsinsats och resultat.
Tolka slöjdföremåls uttryck samt resonera om symboler, färg, form och material
Textil samt trä- och metall
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.