Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoriska epoker vt 2016

Skapad 2016-04-04 16:47 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi tittar på litteraturhistoriska perioder fram till början på 1900-talet.
Grundskola 9 Svenska

Genom att läsa äldre verk och studera litteraturens historia ser du hur tankegångar utvecklas och förändras genom tiderna. Texterna är en länk till våra rötter. Olika tiders människor har haft olika behov, tankar och åsikter beroende på hur världen runt omkring såg ut och vi ska se hur detta speglas i tidens litteratur. När du läser texter från olika epoker och får kunskaper i litteraturhistoria ger det inte bara allmänbildning utan också insikt i hur samhällstrender och utveckling kan förändra sätt att tänka och resonera. Du upptäcker förhoppningsvis också att det kanske finns vissa "eviga" värden i livet, teman som kommer upp i texter från alla tider: kärlek, vänskap och varför inte "meningen med livet"!?

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

"I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden."

Vi tittar på litteraturhistoriska perioder fram till början av 1900-talet.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Vi studerar de litteraturhistoriska perioderna (antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, romantiken, realismen och modernismen)
 • Två provtillfällen: Allmänt om epokerna- Forntid-Antiken-Medeltiden torsdagen den 14 april 2016, Renässansen-Upplysningen-Romantiken-Realismen-Modernismen den den 24 maj 2016.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Undervisningens innehåll: Hur?

På våren 2016 (vecka 13-21) tittar vi på litteraturhistoriska perioder:

 • Vi läste och pratade om epokerna 
 • Häften delas ut till epokerna 
 • Instuderingsfrågor finns på it's learning
 • Vi tittade på tv-program om de olika epokerna (UR-serien "Hej Litteraturen!" Antiken - Modernismen (länkar finns på it's learning)
 • Vi läser utdrag ur en del texter.
 • Vi tittar på filmatiseringar av några verk.
 • Vi tittar på exempel på olika konstnärliga uttryck för modernismens olika inriktningar (ismer).
 • Ni skapar egen modernistisk (surrealistisk) poesi tillsammans.

Att läsa på inför provet den den 14 april:

 1. Portal om epokerna
 2. Portal om antiken och medeltiden
 3. Portal om teatern under dessa epoker
 4. Om du missat något avsnitt kan det vara bra att se detta. Alla avsnitt i "Hej Litteraturen!"-serien finns att se här: http://urskola.se/Produkter/158019-Hej-litteraturen%21-Antiken#Om-serien
 5. instuderingsfrågor finns på it's learning
 6. Häften om antiken.
 7. Häften om medeltiden.

 

Att läsa på inför provet den 24 maj:

 1. Portal om renässansen, upplysningen, romantiken, realismen och modernismen
 2. Portal om teatern under dessa epoker.
 3. Om du missat något avsnitt kan det vara bra att se detta. Alla avsnitt i "Hej Litteraturen!"-serien finns att se här: http://urskola.se/Produkter/158019-Hej-litteraturen%21-Antiken#Om-serien
 4. Instuderingsfrågor finns på it's learning.
 5. Kopior av texter om författare ur epokerna och texter av författare (finns även på it's learning)

 

 

Kunskapskrav

Se kunskapskraven nedan:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • Sv  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  E 9
  Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  C 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  C 9
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 • Sv  C 9
  Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  C 9
  Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
 • Sv  A 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  A 9
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Sv  A 9
  Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  A 9
  Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Bedömning

Torsdagen den 14 april + tisdagen den 24 maj: Prov

Sträva efter att ha tillgodogjort er den kunskap som krävs för att svara på:

 • Vilka är de stora epokerna? Ungefär vilken tid (århundrade) förknippas med de stora epokerna? Vad är typiskt för de olika epokerna?  
 • Vilka författare förknippas med de olika epokerna?
 • Vilken typ av litteratur förknippas med de olika epokerna?
 • Vilka litterära verk förknippas med de olika epokerna? Vem har skrivit dessa verk?  Para ihop författare och/eller verk med olika epoker.
 • Vilket är världens äldsta bevarade litterära verk? Var kommer det ifrån? Ungefär hur gammalt är detta?
 • Vad betyder ordet drama? Vad betyder ordet tragedi? Vad betyder ordet komedi? När och var började man spela teater? Hur såg de första teatrarna ut? Vad vet du om de första skådespelarna?
 • OBS! Ni behöver inte kunna några årtal. Rätt århundrade räcker bra.

 

Matriser

Sv
Litteraturhistoriska epoker vt 2013

Litteraturhistoriska epoker 1

E
D
C
B
A
Epokernas kronologi
Kan namnge de flesta epokerna och placerar in de flesta i rätt ordning på en tidsaxel.
Kan namnge alla epoker och kan placera in dem i rätt ordning på en tidsaxel.
Det äldsta bevarade litterära verket
Känna till verket eller känna till ungefärlig ålder eller känna till verkets ursprung
Känna till verket och känna till ungefärlig ålder och känna till verkets ursprung
ordkunskap
Kan förklara några av de litterära termerna eller ge några korrekta exempel på ord från antikens Grekland och förklara vad de betyder eller betydde
Kan förklara de flesta av de litterära termerna och ge några korrekta exempel på ord från antikens Grekland och förklara vad de betyder eller betydde
Kan förklara de litterära termerna och ge några korrekta exempel på ord från antikens Grekland och förklara vad de betyder och betydde
Antikens teater 1
Kan redogöra för skillnaden mellan tragedi och komedi med ett enkelt ämnesrelaterat språk.
Kan redogöra för skillnaden mellan tragedi och komedi med ett utvecklat ämnesrelaterat språk och kan ge exempel på en antik tragedi eller en antik komedi.
Kan redogöra för skillnaden mellan tragedi och komedi med ett välutvecklat ämnesrelaterat språk och kan ge exempel på en antik tragedi och en antik komedi.
Antikens teater 2
Kan redogöra för hur de antika teatrarna såg ut eller kan beskriva skådespelarna (i stora drag) med ett enkelt ämnesrelaterat språk.
Kan redogöra för hur de antika teatrarna såg ut och kan beskriva skådespelarna (med korrekta benämningar eller beskrivningar för användning) med ett utvecklat ämnesrelaterat språk.
Kan redogöra för hur de antika teatrarna såg ut och kan beskriva skådespelarna (med korrekta benämningar och beskrivningar för användning) med ett välutvecklat ämnesrelaterat språk.
Antiken
Kan på ett enkelt sätt redogöra för några fakta om epoken och ge exempel på något litterärt verk eller författare. Kan göra någon koppling till hur verk har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar eller förklaringar på ett enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Kan på ett utvecklat sätt redogöra för flera fakta om epoken och ge exempel på några litterära verk eller författare. Kan göra kopplingar till hur verk har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur
Kan på ett välutvecklat sätt redogöra för flera fakta om epoken och ge flera exempel på litterära verk och författare Kan göra kopplingar till hur verk har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur
Medeltidens teater
Kan redogöra för några fakta om teatern eller skådespelarna under medeltiden.
Kan redogöra för flera fakta om teatern och skådespelarna under medeltiden.
Kan redogöra för flera fakta om teatern och skådespelarna under medeltiden (med korrekta benämningar).
Medeltiden
Kan på ett enkelt sätt redogöra för några fakta om epoken och ge exempel på något litterärt verk eller författare. Kan göra någon koppling till hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar eller förklaringar på ett enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Kan på ett utvecklat sätt redogöra för flera fakta om epoken och ge exempel på några litterära verk eller författare. Kan göra kopplingar till hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur
Kan på ett välutvecklat sätt redogöra för flera fakta om epoken och ge flera exempel på litterära verk och författare Kan göra kopplingar till hur verket hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur r
Textutdrag
Kan placera en del titlar vid rätt texter.
Kan placera de flesta titlar vid rätt texter.
Kan placera alla titlar vid rätt texter.
Valt verk
Kan återberätta handlingen med enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Kan återberätta handlingen med utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur. Eleven kan koppla verket till dess upphovsman.
Kan återberätta handlingen med välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur. Eleven kan koppla verket till dess upphovsman.
Sammanvägt resultat del 1

Litteraturens historia 2

E
D
C
B
A
litterära verk + epok
Kan placera några litterära verk i några epoker eller något litterärt verk i de flesta epoker
Kan placera flera litterära verk i de flesta epoker.
Kan placera alla litterära verk i rätt epok.
författare + epok
Kan placera några författare i några epoker eller någon författare i de flesta epoker
Kan placera flera författare i de flesta epoker
Kan placera samtliga författare i rätt epok
epoker + kännetecken
Kan para ihop några av epokerna med flera kännetecken för epokerna eller kan para ihop flera av epokerna med något kännetecken för epoken.
Kan para ihop de flesta epokerna med flera kännetecken
Kan para ihop samtliga epoker med deras kännetecken.
Textutdrag
Kan placera en del titlar vid rätt texter eller kan själv ange rätt titel/författare/epok till några av texterna.
Kan placera de flesta titlar vid rätt texter eller kan själv ange rätt titel/författare/epok flera av texterna.
Kan placera alla titlar vid rätt texter eller kan själv ange rätt titel/författare/epok till de flesta av texterna.
Valt verk
Kan återberätta handlingen med enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur.
Kan återberätta handlingen med utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur. Eleven kan koppla verket till dess upphovsman.
Kan återberätta handlingen med välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur. Eleven kan koppla verket till dess upphovsman.
Sammanvägt resultat del 2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: