Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur mår världen?

Skapad 2016-04-04 19:04 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Är uppdelningen mellan I- och U-länder ett minne blott. Det vi vet är att det finns extrem fattigdom kvar i världen. Vilka är orsakerna till detta, vilka blir konsekvenserna och hur kan vi tillsammans lösa fattigdomen. Hur ska vi människor kunna leva hållbart? Hur har våra produktions- och handelsmönster förändrats?
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
...

Innehåll

Mål

Vi kommer att arbeta med och studera följande saker;

 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Sambanden mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Hur handel, kommunikation och produktion förändrats.
 • Hållbar utveckling för framtiden - vad ska vi göra bättre.
 • Orsakerna och konsekvenserna av klimatförändringarna för människor och länder.
 • Jordens sårbara platser
 • Internationella organisationer och relationer
 • Sveriges befolkning - T.ex orsaker, konsekvenser och lösningar på segregationen
 • Studera olika tematiska kartor och metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presebtera geografisk information.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisning

Så här arbetar vi:

 • gemensamma genomgångar och diskussioner
 • instuderingsfrågor
 • olika övningar knutna till olika tematiska kartor
 • gruppuppgifter och gruppdiskussioner
 • individuellt arbete med inlämningsuppgifter

Ni ska få övning i:

 • hur man väljer ut och använder relevant fakta/begrepp - begreppsförmågan.
 • hur man samlar in, tolkar och bearbetar tematiska kartor
 • analysförmågan genom att ränna på att se och beskriva samband, beskriva och förklarar orsaker och konsekvenser, samt presentera olika lösningar
 • analysförmågan genom att se för- och nackdelar mellan olika energikällor etc.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • se samband mellan människa, samhälle och natur
 • föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av fattigdom, klimatförändringar, segregation etc.
 • föra resonemang om för-och nackdelar med olika energislag
 • föra resonemang om hur handels- produktions- och kommunikationsmönstrena förändrats.
 • presentera hållbara lösningar på klimatfrågan
 • använda geografiska begrepp - begreppsförmågan
 • undersöka omvärlden genom att använda kartor

Matriser

Sh Ge
GEOGRAFI

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Sh Ge
SAMHÄLLSKUNSKAP

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: