Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd med cirkustema

Skapad 2016-04-04 19:41 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Slöjd med cirkustema
Grundskola 5 Slöjd

Slöjd med tema cirkus tillsammans med klasslärarna m.fl. Vi kommer att starta med frihandsbroderi i grupp utifrån en cirkussaga. Sedan fortsätter vi med sömnad av kläder och rekvisita till cirkusföreställningen. I samband med detta talar vi om olika material och begrepp.  

Innehåll

Avsnitt 1

 

Skolan skall i sin undervisning i ämnet slöjd sträva efter att eleven: 

 • Bygger upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda 
 • Utvecklar förmågan att självständigt planera, genomföra och reflektera över sina arbeten. 

I 5:an är målet att du: 

 • utifrån en idé kan planera och utföra ett slöjdarbete efter slöjdprocessens fyra steg (med handledning)  
 • utvecklar din förmåga att skissa och genomföra en idé (idéutvecklingen första steget i slöjdprocessen, från idé till färdig produkt) 
 • utvecklar din kreativitet, t.ex. känsla för färg och form 
 • utvecklar din förmåga att kunna hantera och benämna olika verktyg och redskap 
 • drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess (övervägande) 
 • utvecklar din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete (värderingen sista delen i slöjdprocessen)
 • utvecklar din självständighet i slöjdprocessen 
 • är medveten om säkerhetsfrågorna i slöjden. 

Så här skall vi jobba: 

 • Gemensamma och individuella genomgångar. 
 • Frihet inom arbetsområdets ramar 
 • Stor frihet att utveckla egna idéer. 
 • Reflektera över det färdiga arbetet. 
 • Dokumentera och utvärdera slöjdprocessen i Classroom via Ipad
 • Arbeta med veckans ord och begreppslista

Detta kommer vi bedöma: 

 • din förmåga att utveckla och genomföra en idé 
 • din förmåga att skapa (känsla för färg och form etc) 
 • din förmåga att välja och hantera(använda) olika metoder och verktyg i ditt slöjdande 
 • din förmåga att reflektera kring och dra lärdom av tidigare erfarenheter 
 • din förmåga att reflektera och dokumentera slödprocessen, både under arbetets gång och efter avslutat arbete vid utvärderingen 
 • din självständighet i slöjdprocessen 
 • din förmåga att kommunicera estetiska uttryck  

 

 

Matriser

Sl
SLÖJD Lgr11 bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Formge och framställa
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Arbetar utifrån tydliga instruktioner, med en bestämd idé och planering.
Förmedlar egen idé på vad man vill göra och hur man kan genomföra det. Gör t.ex. enkla bilder för att visa.
Har egna genomförbara idéer och kan förmedla dem. Förklara hur den ska genomföras för att resultatet ska bli bra. Gör enkla skisser och anger t.ex. förslag på lämpligt material.
Presenterar självständigt en utförlig beskrivning av en idé. Har egna förslag om arbetets utformning och genomförande. Gör skisser och förklarar vilket material man ska använda och hur man ska göra.
"Från en idé till en produkt."
 • Sl  4-6
Behöver mycket hjälp i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt.
Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med hjälp för att kunna slutföra slöjdföremålet.
Tänker igenom olika sätt för att göra och slutföra det planerade slöjdarbetet. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår.
Genomför och slutför sin idé självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva vid behov (t.ex. vid problem eller ny idé)
- färg och form
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner eller kopierar andras mönster och formgivning.
Väljer färg och form, men utgår ej alltid från vad som är lämpligast utifrån t.ex. slöjdföremålets syfte (t.ex. funktion).
Arbetar kreativt och väljer färg och form utifrån slöjdföremålets syfte.
Väljer medvetet färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Sätter en personlig prägel på sitt slöjdföremål. Använder sina kunskaper i olika sammanhang. Utvecklar sin känsla för färg och form genom nya erfarenheter och kunskaper.
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklarar, samt resonera kring sin arbetsprocess och resultat.
 • Sl
 • Sl  4-6
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder egna ord för att beskriva och förklara på ett enkelt sätt.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och värdera min arbetsprocess. Använder inte alltid ord och begrepp i rätt sammanhang eller på ett korrekt sätt.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar, samt ger exempel på konkreta konsekvenser av val i kvalitén på slöjdföremålet. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar din arbetsprocesss.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både kring arbetsinsats och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp. Änvänder sina kunskaper även i andra sammanhang och nya situationer.
Tolka slöjdföremål
T.ex. hur kan man kommunicera/uttrycka sig med färg och form? hur påverkas våra val av design/mode? hur påverkas våra val av ett föremåls färg, form, symboler eller material? Hur inspireras man av andra föremål? Estetisk = föremålets utseende
 • Sl
 • Sl  4-6
 • Sl  4-6
Deltar i samtal på ett enkelt och konkret sätt kring slöjdföremål. T.ex. hur man kan uttrycka känslor med färg och form, mode
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger egna konkreta enkla exempel på hur man t.ex. kan uttrycka känslor med färg, mode, symboler.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och bekriver hur slöjdföremål kan ha olika uttryck i form av symboler, färg, form och material.
Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och beskriver t.ex. hur man kan se hur olika slöjdföremål har påverkats av varandra eller hur man kan känna igen från vilket land den kommer ifrån. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: