Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska år 7: Realia & Infosök

Skapad 2016-04-04 22:43 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Eleverna får arbeta med infosök och realia
Grundskola F Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Genomförande

Under v. 14-16 kommer vi att arbeta med Realia och infosök på tyska. Du blir tilldelad ett tysktalande land och så ska du leta information på nätet om det landet. Du ska också kunna kommentera din sökningsprocess och vara källkritisk, samt jämföra landet med Sverige.

Du förbereder ett muntligt framförande som du presenterar med hjälp av Keynote på lektionen på måndag vecka 17. 

 

Under denna perioden blir du bedömd i infosök och realia.

 

 

 

  

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • M2  E 9
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: