Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BI åk8 Sex och samlevnad

Skapad 2016-04-05 07:52 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Lpp om området sex och samlevnad för årskurs 8 på Liljeborgsskolan i Trelleborg.
Grundskola 8 Biologi

Bild hämtad från https://www.flickr.com/photos/

Innehåll

Syfte

Syftet med detta området är att du ska ges möjlighet till att få:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Följande delar från Centrala Innehållet tar vi upp:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretiserade mål

Målen i kunskapskraven innebär att du ska kunna:

 • beskriva människans sexualitet och reproduktion
 • samtala och diskutera kring frågor om olika sorters sexualitet
 • beskriva olika metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter
 • förstå att även vårt sexuella liv lyder under samhällets lagar
 • diskutera frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar
 • ta ställning i frågor om exempelvis graviditet och abort

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med texter, film och diskussioner.

Vi kommer gå genom mannen och kvinnans könsorgan och dess uppbyggnad, mensturationscykeln, de vanligaste könssjukdomarna och olika preventivmedel samt graviditet och aborter.

Diskussion kommer att ske i halvklass samt i mindre grupper där vi tar upp jämställdhet, sexualitet, samlevnad och ansvar.

Besök görs på ungdomsmottagningen.

Bedömning

Bedömningen kommer att utgå från begreppskunskap och din förmåga att framföra egna åsikter och ta ställning till olika frågor inom området.

Dina kunskaper får du även använda i ett skriftligt prov.

Matriser

Bi
Biologi matris Lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
K1 Genom samtal och diskussion kunna ta ställning och motivera samt se konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet, och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
Åsikter och argument
K2 Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begreppskunskap
K10 Du kan ge exempel och beskriva begreppen
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att ge exempel och beskriva med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: