Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Innanhavet Östersjön

Skapad 2016-04-05 08:58 i Fårdala skola Tyresö
Hur mår Östersjön? Vilka påverkar livet i vattnet? Vad finns det för växter och djur?
Grundskola 5 – 9 Bild Geografi Biologi Kemi
...

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

Vi inleder temat med att gå igenom vad alla i klassen känner till om Östersjön och vad ni vill veta mer om.

Vi ska ta reda på hur Östersjön mår, vilka som lever där och vilka länder som gränsar till innanhavet. Hur påverkar vi människor vattnet? hur påverkar vattnet människorna?

Ämnesspecifika ord går vi igenom och sätter in i sitt rätta sammanhang.

Vi avslutar temat med klassresa till Vässarö där vi kan titta närmare på verkligheten vi läst om i klassrummet. Där  kommer du också att avbilda en bit natur med akvarellpennor och berätta om motivet du valt. Du kommer också att få håva småkryp och titta på växterna i klippskrevorna och havet.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext


Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

4. Arbetssätt

Vi kommer att ta reda på hur Östersjön mår idag och hur vi kan påverka miljön. Vi ska leta fakta,samarbeta och undersöka vilka djur som klarar av att leva i bräckt vatten. 

Vi ska se på film, leta fakta om djur, miljö och växter. skriva egna texter på datorn, diskutera, redovisa och rita naturbilder.

5. Bedömning

Jag kommer bedöma dig vid diskussioner och se ditt deltagande i arbetsgruppen. Ute på Vässarö får du visa att du känner till några djur och växter som trivs i Östersjön. Du ska också få göra ett skriftligt prov. För biologimålen finns en egen matris som du har tillgång till.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: