Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Wings 8 The Environment 16/17

Skapad 2016-04-05 09:00 i Friskolan Metis Grundskolor
Ett arbetsområde ur Wings 8 där vi får fördjupade kunskaper om vår miljö.
Grundskola 8 Engelska

To work with the environment in Wings 8 red. Choose suitable texts that helps you develop understanding of our living planet. Choose tasks and exercises that help you improve your writing, speaking and reading according to your aims.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Ur Central innehåll

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla

 • din förmåga att beskriva vår miljö och olika miljöproblem
 • din förmåga att tala om det du läst och lärt dig på engelska
 • din förmåga att använda olika grammatiska strukturer som t ex some och any, must och have to, genitivformer och question tags
 • din förmåga att välja uppgifter som hjälper dig att nå dina mål vad gäller tala, lyssna, skriva och läsa.
 • din förmåga att läsa olika typer av engelska texter
 • din förmåga att skriva egna engelska faktatexter
 • din förmåga att använda nya fraser och ord

Undervisning

Vi kommer varje vecka att tillsammans arbeta med texter av olika slag.

Du ska planera ditt arbete och dokumentera de uppgifter du valt i Workbook i din engelska planeringsbok.

Du ska varje vecka redovisa vilken text och vilka ord som du arbetat med och lärt dig.

Vi kommer att använda engelska som arbetsspråk under lektionerna.

Du ska lämna in en “essay” om en miljöfråga som intresserar dig, 250 - 500 ord vecka 22 se Classroom.

Bedömning

I din "Notebook" samt under kunskapskontroll kommer du att bedömas på vilket sätt

 • uttrycker dig skriftligt och reflekterar över det du lär
 • du presenterar ditt arbete muntligt
 • du förstår och använder nya ord fraser
 • du använder den grammatik som du arbetat med under arbetsområdet
 • du reflekterar över kamraters arbeten och presentationer
 • skriver och berättar olika typer av texter
 • du förstår talad engelska i måttligt tempo
 • planerar och genomför ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: