Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturrutan

Skapad 2016-04-05 10:33 i Lagga skola Knivsta
Grundskola 4 – 5 Biologi

Under våren kommer du att få arbeta med biologi - naturen. Det handlar bl.a. om djur, växters och andra organismers liv som finns i våra svenska skogar.

Du kommer i din grupp att få besöka ett område nära skolan, där du och dina kompisar ska undersöka naturens utveckling under våren.

Innehåll

Undervisning

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Uppgifter

 • Uppstart - faktafrågor och odling

 • Avslutande test - kemi

Matriser

Bi

Ej godtagbara kunskaper
Du har ännu ej uppnått det lägsta godtagbara kunskapskravet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
 • Bi
Du behöver lära dig mer om växter för att kunna delta i diskussionerna.
Du har visat att du kan diskutera enkla frågor som rör växters olika livsmiljöer och kan till viss del föra diskussionen framåt.
Du har visat att du kan diskutera enkla frågor som rör växters olika livsmiljöer. Du kan föra diskussionen framåt.
Du har visat att du kan diskutera enkla frågor som rör växters olika livsmiljöer. Du kan föra diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersökningar
 • Bi
Du behöver öva mer på hur man formulerar frågeställningar och planerar undersökningar.
Du har visat att du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt ifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du behöver öva mer på att jämföra dina och andras resultat.
Du har visat att du kan jämföra dina och andras resultat och kan då föra enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du har visat att du kan jämföra dina och andras resultat och kan då föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du har visat att du kan jämföra dina och andras resultat och kan då föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på.
Du behöver förbättra dina dokumentationer. Tänk på att andra ska kunna förstå vad du skriver/ritar.
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Fakta
 • Bi
Du behöver lära dig fler biologiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: