Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Green Mile

Skapad 2016-04-05 10:40 i Torpskolan Lerum
Bedömningsmatris till ert arbete om filmen The Green Mile - både den skriftliga delen och er muntliga diskussion.
Grundskola 7 – 9 Engelska
...

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

En
The Green Mile

Denna matris gäller båda momenten i arbetet om filmen The Green Mile.

F
E
C
A
Uppsatsen
Här tittar jag på ordförråd, grammatik, flyt i texten och hur du för fram dina åsikter.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig tydligt, varierat och sammanhängande.
Diskussionen
Du uttrycker dig enkelt, begripligt och i någon mån anpassat till syftet.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt och med viss anpassning till syftet.
Du uttrycker dig tydligt och med flyt och anpassning till syftet.
Diskussionen
Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Diskussionen
Du kan använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan använda dig av väl fungerande strategier som löser problemen i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: