Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik klass 1, kapitel 8

Skapad 2016-04-05 12:48 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 1 Matematik

I kapitel 8, som heter Cykelbanan, kommer du att träna på att storleksordna tal i talområdet 0-20, öva addition i talområdet 10-20, mäta längd i enheterna centimeter och meter samt måla halva delen av geometriska objekt.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Undervisningen

Du kommer att:
*  delta i gemensamma genomgångar
*  spela mattespel
*  göra matteövningar på ipad
*  arbeta i matteboken
*  arbeta i grupp
*  arbeta enskilt

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Begrepp

Centrala begrepp i kapitlet är:

centimeter, meter, termer, summa, addition, nummerordning, halva delen

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

*  storleksordna tal i talområdet 0-20
*  addera i talområdet 10-20
*  mäta längd i cm och m
*  måla hälften av ett objekt

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser

Ma
Matriser, kapitel 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Storleksordna tal i talområdet 0-20
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete, utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete.
Addera i talområdet 10-20
Du behöver mycket hjälp med uppgifterna.
Du förstår uppgifterna och klarar dem med lite hjälp.
Du gör uppgifterna själv och lyckas bra.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och har egna tankar om ditt resultat.
Mäta längd i centimeter och meter
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete på egen hand.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Måla hälften av ett geometriskt objekt
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete på egen hand.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete och kan förklara hur du gjorde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: