Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikens grunder

Skapad 2016-04-05 13:00 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Vi ska jobba praktiskt och teoretiskt med musiktermer så som puls, tempo rytm. Vi ska också titta på samt lyssna till instrument i de olika instrumentfamiljerna.
Grundskola 4 Musik

Matriser

Mu
MUSIK Lgr11 bedömningsmatris 2, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
SPELA
T.ex. enkla anpassade stämmor och rytmer.
  • Mu
  • Mu  4-6
  • Mu  4-6
Spelar i enkla former tillsammans med andra utifrån tydliga instruktioner.
Spelar tillsammans med andra och följer till viss del rytm och takt. .
Spelar med flyt tillsammans med andra och följer rytm och takt. .
Spelar med gott flyt tillsammans med andra och följer rytm och takt . Spelar med passande karaktär och anpassar utifrån situationen.
SAMTALA OCH ANALYSERA
Resonera kring musikens sammanhang och funktion (tex genre, epoker och musikens påverkan).
  • Mu
  • Mu  4-6
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör enkla jämförelser. Ger konkreta exempel på t..ex. likheter och /eller skillnader. Ger konkreta exempel på hur t.ex. saker hänger samman med musiken.
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar på ett enkelt och konkret sätt vad likheter och skillnader beror på. Ger exempel på hur t.ex. olika saker hänger samman med musiken.
Samtalar och resonerar kring musik. Förklarar sambandet mellan t.ex. musikstil och en viss tidsperiod (epok). Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna.
Samtalar och resonerar kring musik. Beskriver och förklarar samband mellan t.ex. musikstil och viss tidsperiod (epok). Sätter även in det i andra sammanhang. Gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna.
Beskriva instrument och instrumentgruppers funktion i olika sammanhamg.
  • Mu  4-6
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör enkla jämförelser. Ger konkreta exempel på likheter och /eller skillnader.
Deltar i samtal kring musik. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Ger exempel på t.ex. instrumentets funktion i olika sammanhang.
Samtalar och resonerar kring musik. Förklarar t.ex. instrumentets funktion i olika sammanhang. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna.
Samtalar och resonerar kring musik. Förklarar t.ex. instrumentets funktion i olika sammanhang. Beskriver och gör jämförelser. Förklarar delvis vad likheter och skillnader beror på. Drar slutsatser av jämförelserna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: