Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Migration v16-19

Skapad 2016-04-05 13:19 i Lekstorpsskolan Lerum
Ett arbetsområde som handlar om likheter och skillnader mellan migration historiskt och idag.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Historia Geografi

När vi reser långt bort till Kina eller Amerika är det ofta en ganska trevlig och enkel resa. Hur såg resandet ut för 200 år sedan? 

Under flera hundra år har människor i världen flyttat. Varför? Vad söker de? Vad lämnar de? Hur var deras liv innan? Hur blev deras liv när de kom fram? 

I detta arbetsområde kommer du att få möta olika människor, miljöer och sammanhang. Du kommer att få fundera över val och konsekvenser av migration och resor idag och förr i tiden. 

Innehåll

Du kommer att utveckla

Du kommer att utveckla dina förmågor att:

 • förstå berättelser från olika tidsperioder
 • förstå hur omgivningen påverkar människans val och hur människan påverkar sin omgivning
 • resonera om hur människor, teknik och omständigheter förändras genom historien
 • analysera likheter och skillnader mellan då och nu och mellan människors förutsättningar

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Hur kommer vi att arbeta

Vi kommer att ta till oss olika berättelser om migration.

Vi kommer också att söka, läsa och titta på filmer med faktainnehåll om olika typer av migration och resor genom tiderna. 

Vi kommer att lyssna till genomgångar om resor och migration.

Vi kommer att göra arbetsuppgifter, skriva texter, använda bild, musik och drama för att redovisa och förstå migration. 

Uppgifter

 • Vad vet du nu?

Matriser

Hi Sh Ge
Migration

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartor Kulturmöten Samhällsstrukturer
Du kan jämföra olika sätt att resa under 1800-talet, 1900-talet och idag samt diskutera vilka konsekvenser de olika resorna fick/får för den som reser, miljön och samhället på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan jämföra olika sätt att resa under 1800-talet, 1900-talet och idag samt diskutera vilka konsekvenser de olika resorna fick/får för den som reser, miljön och samhället på ett fungerande sätt.
Du kan jämföra olika sätt att resa under 1800-talet, 1900-talet och idag samt diskutera vilka konsekvenser de olika resorna fick/får för den som reser, miljön och samhället på ett väl fungerande sätt.
Kartor Historiska tidsperioder Samhällsstrukturer
Du kan jämföra olika berättelser om migration och resonera om orsaker till migrationen och vilka effekter migrationen har på samhället och människan på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan jämföra olika berättelser om migration och resonera om orsaker till migrationen och vilka effekter migrationen har på samhället och människan på ett fungerande sätt.
Du kan jämföra olika berättelser om migration och resonera om orsaker till migrationen och vilka effekter migrationen har på samhället och människan på ett väl fungerande sätt.
Information
Du kan söka fakta från olika källor och bedöma dess trovärdighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka fakta från olika källor och bedöma dess trovärdighet på ett fungerande sätt.
Du kan söka fakta från olika källor och bedöma dess trovärdighet på ett väl fungerande sätt.
Information och källors användbarhet Påverkan
Du kan formulera givna budskap genom att använda dig av den information du har hittat på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan formulera givna budskap genom att använda dig av den information du har hittat på ett fungerande sätt.
Du kan formulera givna budskap genom att använda dig av den information du har hittat på ett väl fungerande sätt.
Spår av historien i vår tid
Du kan undersöka och förstå spår av migration och resor från historien i vår tid och redogöra för något av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka och förstå spår av migration och resor från historien i vår tid och redogöra för något av dem på ett fungerande sätt.
Du kan undersöka och förstå spår av migration och resor från historien i vår tid och redogöra för något av dem på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: