Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hobbies and weather

Skapad 2016-04-05 14:00 i Pysslingen Skolor Rudanskolan Pysslingen
Grundskola 4 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Vad är syftet med ämnet och undervisningen?

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll


Vad kommer momentet att innehålla? Ex begrepp, teorier osv

Du kan koppla till det centrala innehållet i läroplanen uppe till höger.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Undervisning

Vi kommer:

- läsa texter i textbook (Good Stuff)

- jobba med pratövningar i mindre och större grupper

- jobba med skrivövningar och grammatik

 

Eleverna kommer få ett arbetshäfte med instruktioner som de ska följa. 

I arbetshäftet ingår övningar inom ovanstående moment. 

Bedömning

Jag kommer bedöma:

- ditt arbete på lektionerna

- dina skriftliga uppgifter

- ditt deltagande i de muntliga övningarna

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: