Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och - konsumentkunskap VT-16 6-9 D

Skapad 2016-04-05 14:37 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar i hemkunskapen mycket med att stärka eleverna i de praktiska momenten och att få dem att motivera sina val och handlingar med tanke på ekonomi, miljö och hälsa.
Grundsärskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

I vår arbetar vi mycket med praktisk matlagning och provsmakning och testning av olika livsmedel. Vi har handlat olika hamburgare, tillagat, smakat och jämfört med hemgjorda. Haft ostprovning med egentillverkad citrusmarmelad, bakat olika internationella bröd, haft en lektion med desserttema. Vi har pratat och sett film om olika avtal och tillagat maträtter fån olika länder.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • Hkk
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Planering och organisering av arbetet vid matlagning och av andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och andra uppgifter i hemmet och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande. Hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Hkk  7-9
  Mat och måltider Hur man kan arrangera måltider för att skapa gemenskap och välbefinnande.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Reklamens och mediers påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av produkter utifrån kvalitet, miljömärkning och ursprungsmärkning.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • GrSär lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • GrSär lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • GrSär lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • GrSär lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Nivå E

 • Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  E 9
  Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
 • Hkk  E 9
  I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Hkk  E 9
  Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge något exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan också bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
 • Hkk  A 9
  Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt i undervisningen. Den sker dels i samtalet där alla elever har stor möjlighet att uttrycka sina kunskaper. Den sker även i det praktiska arbetet vid lektionstillfällena. Vi gör också undersökningar i affärer, som eleverna får lämna in skriftligt. 

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris i hem och konsumentkunskap åk 6-9, vt 2015

Tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden

Använder enkla recept
Du kan med stöd använda enkla recept för att tillaga enkla måltider.
Du kan använda enkla recept för att tillaga måltider
Du kan tillaga måltider med hjälp av olika typer av recept
Mäta med måttsats
Du kan med visst stöd använda måttsatsen.
Du kan använda måttsatsen och med visst stöd mäta 1/2 .
Du kan använda måttsatsen och kan mäta 1/2.
Baka med jäst
Du kan med visst stöd baka med jäst.
Du kan baka med jäst.
Du kan baka med jäst och kan föra en enkel förklaring till vad som sker vid bakning.
Steka
Du kan med viss hjälp och stöd steka fisk och kyckling.
Du kan steka fisk och kyckling.
Du kan steka fisk och kyckling och förstå sambandet till näringsinnehåll och miljö.
Koka
Du kan med viss hjälp och stöd koka pasta, ris,potatis och ägg.
Du kan koka pasta,ris, potatis och ägg.
Du kan koka pasta, ris, potatis och ägg och förstå sambandet till näringsinnehåll och miljö.

Använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Använder rätt redskap
Du tränar på att använda rätt redskap
Du kan med viss hjälp använda rätt redskap
Du använder alltid rätt redskap.

Resonemang om samband mellan mat hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.

Tallriksmodellen
Du tränar på vad tallriksmodellen är
Du kan använda dig av tallriksmodellen
Du förstår vad syftet är med tallriksmodellen och använder dig av den.
Planera måltider
Du tränar på att planera måltider
Du med viss hjälp planera måltider och med hjälp av matcirkeln och tallriksmodellen.
Du kan planera måltider med hjälp av matcirkeln och tallriksmodellen.

Utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem

Ta eget initiativ
Tex. Vad gör du när följande händer? Ett glas går sönder?hämtar du sopskyffel och sopar upp? Diskmedlet tar slut?
Du träna på att ta initiativ om något händer oförutsett.
Du frågar någon vuxen om hjälp och ni hjälps åt.
Du tar själv tag i problemet och finner en lösning
Tvättsymboler
Du tränar på tvättsymbolerna och hur man använder de.
Du kan med viss hjälp använda dig av tvättsymbolerna.
Du förstår hur man använder tvättsymbolerna.
Tvätta
Du tränar på att fylla på tvättmedel och sätta igång tvättmaskin
Du kan med viss hjälp fylla på tvättmedel och sätta igång tvättmaskin
Du kan själv fylla på tvättmedel och sätta igång tvättmaskin

Resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet

Tvättens betydelse för miljön
tex tvättmedel mängdens betydelsen för miljön.
Du tränar på att förstå samband och resonemang kring miljö och tvätt.
Du kan med viss hjälp förstå samband och resonemang kring miljö och tvätt.
Du förstår sambandet och resonemanget kring miljö och tvätt.

Ämnesspecefika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor, arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.

Miljömärkning
Du tränar de olika miljömärkningarna
Du kan med viss påminnelse vad alla miljömärkningarna
Du kan alla miljömärkningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: