Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, åk 1-3 Knappekulla 2015/2016

Skapad 2016-04-05 15:34 i Knappekullaskolan Lerum
Pedagogiska planering för idrott och hälsa
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa för åk 1-3.

 

Moment: Rörelse, hälsa och livsstil, friluftsliv och utevistelser

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Här kopplar du till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Kunskapskrav

Här kopplar du till läroplanen.

Konkreta mål

Här skriver du förenklat vad

Åk 1:

Kunna delta i fysiska aktiviteter som innefattar motoriska grundformer, till exempel springa, hoppa, balansera, krypa, rulla och klättra.

Kunna genomföra rörelser till musik. Visa god vattenvana.

Delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.

Följa regler i samband med lek, spel och idrotter samt kunna visa hänsyn och respekt till andra. Att utifrån sin mognad förstå hur skador undviks.

Delta i skolans friluftsdagar samt vara delaktig i diskussioner kring allemansrätten.

Förstå en enkel ritning av en redskapsbana och andra enkla ritningar.

Veta hur man larmar.

Åk 2:

Kunna delta i lekar, spel och idrotter. Utveckla sina motoriska grundformer. Kunna delta i enkla danser och rörelser till musik. Visa god vattenvana.

Kunna simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.

Följa regler i samband med lek, spel och idrotter samt kunna visa hänsyn och respekt till andra.

Att utifrån sin mognad förstå hur skador undviks.

Delta i skolans friluftsdagar samt vara delaktig i diskussioner kring allemansrätten.

Förstå en enkel ritning av en redskapsbana. Kunna passa kartan.

Veta hur man larmar. Kunna vad som är fria luftvägar, förstå när man använder den förlängda armen.

Åk 3:

Kunna delta i lekar, spel och idrotter. Behärska några motoriska grundformer.

Kunna delta i enkla danser och rörelser till musik. Visa god vattenvana.

Kunna simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim.

målen innebär för eleverna.

Delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad förstå vad som påverkar en god hälsa.

Följa regler i samband med lek, spel och idrotter samt kunna visa hänsyn och respekt till andra.

Att utifrån sin mognad förstå hur skador undviks.

Delta i skolans friluftsdagar samt känna till allemansrättens grunder.

Kunna passa kartan. Förstå olika typer av kartor, känna till väderstrecken och de vanligaste karttecknen, samt kunna orientera sig i närmiljön.

Bedömning

 • Delaktighet i samtal kring hälsa och fysisk aktivitet, samarbetsförmåga och hänsynstagande
 • Orientera sig och hitta i närmiljön, delta aktivt under friluftsdagar

 • Genomförande av simning samt aktiviteter under lektionerna.

Arbetssätt

 • Rörelse:  Lekar, Bollekar, Bollspel, Racketsport, Friidrott, Danser/rörelser till musik, Simning
 • Hälsa och livsstil: Genomgång av kursinnehåll inför olika perioder, samtal om varför vi har idrott och hälsa på schemat, samtal/utvärdering
 • Friluftsliv och utevistelse: Orienteringsövningar i inne- och utemiljö, kartkunskap, diskussioner kring allemansrätten, livräddningskunskap, aktivitets-/friluftsdagar i natur- och utemiljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: