Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden - förändringarnas tid, Fårdala skola åk 4

Skapad 2016-04-05 17:40 i Fårdala skola Tyresö
Ett temaarbete om medeltiden med fokus på människornas levnadsvillkor i ett samhälle under förändring.
Grundskola 4 – 6 Historia

När var medeltiden?

Hur var det att leva på medeltiden?

Vilka bestämde?

Var bodde man?

Vad finns det för spår idag från medeltiden?

Hur kan vi veta allt det här idag?

Innehåll

Medeltiden - förändringarnas tid

Under arbetet kring medeltiden kommer du att få lära dig om viktiga historiska händelser och betydelsefulla personer. 

För att befästa och fördjupa kunskaperna kommer vi att diskuterajämföra och dra slutsatser kring det vi läst, sett och skrivit . Då använder oss av ämnesspecifika ord och begrepp.

Vi ska försöka att se orsaker till att samhället förändras och följder av olika händelser samt se likheter och skillnader mellan människors liv förr och nu.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

4. Arbetssätt

Vi kommer att läsa faktatexter om Medeltiden och tillsammans sammanfatta viktig information. Vi använder b.la PULS grundbok om historia och olika hemsidor, t.ex:

www.historiska.se och www.so-rummet.se

Vi kommer att se filmer och bearbeta innehållet på olika sätt.

Vi kommer att besöka Medeltidsmuseet och få guidning i Gamla stan.

Eleverna kommer att fördjupa sig inom ett område som de sedan redovisar för klassen. På vilket sätt kommer vi gemensamt fram till.

Vi kommer att arbeta med olika uttrycksformer, t.ex dramatisera, sjunga eller skapa.

Vi tillverkar en medeltida tidning genom att skriva egna texter som exempelvis nyheter, notiser, intervjuer, faktarutor. Här har vi möjlighet att kombinera ord och bild.

5. Bedömning

Du ska delta aktivt i diskussioner och ta ansvar för gruppuppgifter.

Du ska skriva faktatexter och använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp. 

Du deltar i gruppsamtal utifrån några givna frågor då en lärare är med för att kunna bedöma var och av gruppens medlemmar.

Du redovisar ett fördjupningsområde.

 

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: